Internasjonalisering

Fagerlia- Ålesund vgs driv utstrakt internasjonalisering. Vi har: 

Internasjonal klasse på studiespesialisering.

Tilbod om utveksling til Danmark på helse- og oppvekstfag.

Studieopphald i Kina som del av kinesisk som framandspråk.

Treningsleir i Spania for idrettsfag.

Tilbod om opphald på språkskolar i Frankrike, Tyskland og Spania som del av framandspråk nivå 2.

Samarbeid med skolar i fleire EU- land.