Dette er den nye leiargruppa

Fagerlia vgs og Ålesund vgs er slått saman til éin skole frå og med 1. august 2021. Her er den nye leiargruppa ved skolen.

Skriv ut

Leiargruppa ved nye Fagerlia-Ålesund vgs, frå venstre:

 • Tor Andreas Dyrseth, kvalitetsleiar
 • Merete Årvik, elevtenesteleiar
 • Sissel Standal, studierektor
 • Sissel Istad Hide, avdelingsleiar sal, service og reiseliv; informasjonsteknologi og medieproduksjon; medium og kommunikasjon; transport og logistikk
 • Nancy Walderhaug, avdelingsleiar helse- og oppvekstfag
 • Lindis Huse, avdelingsleiar realfag
 • Cecilie Bjørkavåg, avdelingsleiar naturbruk
 • Borge Austnes, avdelingsleiar teknologi- og industrifag
 • Anne-Marthe Nerland, avdelingsleiar alternativ opplæring (STT)
 • Endre Volden, avdelingsleiar kunstfag (musikk, dans og drama; kunst, design og arkitektur)
 • Stian Longva, administrasjonsleiar
 • Eva Madsen Knutsen, avdelingsleiar idrettsfag
 • Kathrine Mathilde Walderhaug Sæther, studierektor
 • Kjell Røsvik, avdelingsleiar studiespesialisering Latinskolen
 • Ole Reinlund, rektor
 • Eirik Sundquist Torp, avdelingsleiar framandspråk og kroppsøving
 • Are Lund, avdelingsleiar samfunnsfag
 • Sonja Gangstad, avdelingsleiar norsk