Skolebevis på mobilen

1. Last ned

2. Logg inn

  • Logg inn i mobilappen med din private FEIDE-id

3. Bekreft bilde eller ta nytt

  • Bekreft skolefoto av deg selv eller ta selvportrett. Det er viktig at bildet er av god kvalitet siden det skal både inn i det skoleadministrative systemet og brukes på elevbeviset ditt. Etter skolefotograferingen i september legges fotografens automatisk inn i pocketID.
    • Ansiktet skal være godt opplyst
    • Ikke ta bilde i sterkt motlys
    • Ikke dekk til ansikt
    • Ingen snapchatfilter eller lignende

4. Løsningen er klar til bruk!

NB! Elevens bilde blir låst etter at eleven har godkjent bildet, kun skolen kan tilbakestille bildet.