Elevråd

Elevrådet er eit svært viktig organ for medverknad i skolen. 

Ved nye Fagerlia-Ålesund vgs er elevrådet organisert slik:

  • Kvar klasse har sin tillitselev og vara.
  • Kvar lokalitet (Fagerlia, Latinskolen, Volsdalsberga) har sitt elevrådsstyre og sin leiar etc.
  • Representantar for dei tre elevråda utgjer eit overordna styre for elevrådet ved skolen.
  • Ein elev er valt som elevrådsleiar for heile skolen.

Elevrådet ved Fagerlia-Ålesund vgs har rektor som sin kontaktperson.

Alt du treng av informasjon om elevrådet som organ finn du her.

 

Kontakt