Eksamen og vurdering

Her finn du viktig informasjon om eksamen. Alle skal ha gjort seg kjend med eksamensreglementet og skolens smitteverntiltak.

Nettressursar ved eksamen

Ei fullstendig oversikt over tillatte nettressursar ved eksamen, finn du her.

Hjelpemiddel til eksamen

Ei fullstendig oversikt over tillatte hjelpemiddel til eksamen, finn du på vigoiks.no.

PreSens

Ved skriftleg eksamen, der kandidaten nyttar datamaskin som hjelpemiddel, skal programvara PreSens brukast. PreSens er ein applikasjon som kontrollerer kva nettverk kandidaten er tilkopla, og varslar eksamensvakta dersom kandidaten koplar seg til eit anna nettverk enn det som er tillatt. For at kandidaten skal kunne bruke sin eigen datamaskin til eksamen, må PreSens vere installert på maskinen.

Meir info og lenke til nedlasting av PreSens finst på presens.mrfylke.no

Snarvegar

Kontakt