Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Smart City

Smart City Ålesund

Smart City

FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE – STOLT PARTNER I FN’S FREMTIDSLAB I ÅLESUND 

FN sine 17 bærekraftsmål er hele verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Bærekraftig utvikling handler nettopp om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoner sine muligheter til å få dekket sine behov.  Bærekraftsmåla reflekterer tre dimensjoner; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Ålesund Kommune er medlem i nettverket U4SSC (United for Smart and Sustainable Cities) og i samarbeid med FN-nettverket er Ålesund Fremtidslab – U4SSC- etablert ved Campus Ålesund.  Fremtidslaben skal bidra til å nå våre felles mål på smartere måter. 

Fagerlia videregående skole er også opptatt av bærekraft og er stolt partner i FN’s fremtidslab i Ålesund. Skolen har nesten 900 elever i alderen 16-20 år og «stemmene» til denne aldersgruppen er derfor utrolig viktig å ha med seg når man skal snakke om bærekraftig utvikling.  Ungdommen utfordrer de voksne og etablerte tankesettene og derfor er vi så stolte over våre elevers deltakelse og store engasjement innenfor området. 

Partnerskapet består av bedrifter og organisasjoner innenfor næringsliv, akademia og offentlig sektor.  I fellesskap arbeider vi med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale prosjekt innenfor sosial bærekraft, klima og miljø og økonomisk bærekraft. 

Elever fra åpningsdagen 06.11.19

Kontaktpersonar

Sissel Standal Sissel Standal
Studierektor SF&YF
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post

Dokument

Dette er FNs Fremtidslab i Ålesund 1
PDF-dokument - 940,01 kB
Presentasjon Smart City
PDF-dokument - 827,40 kB
200106 Status U4SSC Norge_januar2020
PDF-dokument - 255,77 kB