Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Informasjon > Fagvalg > Programområdet Språk, samfunnskunnskap og økonomi

Programområdet Språk, samfunnskunnskap og økonomi

Programområdet Språk, samfunnskunnskap og økonomi

Studiespesialisering med programområdet språk -, samfunnskunnskap og økonomi er et godt valg for deg som har interesse for teoretiske fag. Du er gjerne opptatt av å bli kjent med ulike språk og kulturer, ønsker å følge med i samfunns - og miljøspørsmål og har interesse for politiske og økonomiske forhold.

I språk-, samfunns- og økonomifagene legges det mye vekt på å utvikle egen bevissthet om hvordan vi som individer har muligheter til å påvirke samfunnet og verden rundt oss. I en verden som blir stadig mindre, er det viktig å kunne beherske ulike språk og ha kjennskap til andre lands kultur og tradisjoner.

Fagkunnskap innenfor disse områdene er viktig for å forstå prosessene i et samfunn, og det kan gjøre oss bedre i stand til å delta i disse prosessene og ta ansvar for hvordan vi ønsker at vi mennesker skal ha det.

På Fagerlia vgs. tilbyr vi studiespesialisering i programområdet språk-, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3. Vi kan gi deg et variert fagtilbud som gjør deg godt rustet til videre fag- og yrkesutdanning. Fag innenfor dette programområdet gir god bakgrunn for yrker som for eksempel journalist, lærer, førskolelærer, sykepleier, politi, sosionom, barnevernspedagog, psykolog, advokat, økonom, samfunnsviter, sosiolog, tolk, oversetter og mye mer.

Fag innenfor dette programområdet kan også kombineres med programfag fra andre programområder som realfag.

Under kan du se hvordan fag og timer er fordelt over tre år:

Vg1 STUDIESPESIALISERING
30 t fellesfag:

5 t matematikk
5 t naturfag
5 t engelsk
4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t samfunnskunnskap
2 t geografi
2 t kroppsøving

Vg2 STUDIESPESIALISERING
15 t fellesfag

4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t matematikk
2 t historie
2 t kroppsøving
15 timer programfag, der minst 10 timer er fra eget programområde.

Aktuelle programfag kan være:
Engelsk 1, sosiologi og sosialantropologi, rettslære 1, samfunnsøkonomi 1, psykologi 1, økonomistyring og markedsføring og ledelse 1.

Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget.
Se ellers blokkskjema for valg av fagkombinasjoner.

Vg3 STUDIESPESIALISERING
15 t fellesfag:

6 t norsk
(5 ) t fremmedspråk
4 t historie
3 t religion og etikk
2 t kroppsøving
15 timer programfag, der minst 10 timer er fra eget programområde.

Aktuelle programfag kan være:

Samfunnsfaglig engelsk, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, psykologi 2, rettslære 2, samfunnsøkonomi 2, økonomi og ledelse og markedsføring og ledelse 2, tysk III, fransk III, spansk III,

Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget. Se ellers blokkskjema for valg av fagkombinasjoner.

Kontaktpersonar

Sonja Gangstad Sonja Gangstad
Avdelingsleder fremmedspråk og norsk
71 28 15 50 /
Mob. 979 62 029
Send e-post
Eirik Sundquist Torp Eirik Sundquist Torp
Avdelingsleder samfunnsfag, økonomi og kroppsøving
71 28 16 00 /
Mob. 908 55 784
Send e-post