Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Informasjon > Fagvalg > Programområdet Realfag

Programområdet Realfag

Programområdet Realfag

Studiespesialisering med fag fra programområdet realfag er et godt valg for deg som liker teoretiske fag og er interessert i problemstillinger og spørsmål knyttet til natur og miljø, matematikk, teknologi, samfunn og fenomener i dagliglivet.

I realfagene brukes kjent kunnskap til å beskrive og forstå nye fenomen og skape ny kunnskap. Fagkunnskap i matematikk, fysikk, kjemi, biologi, informasjonsteknologi eller teknologi gir grunnlag for å forstå praktiske situasjoner i hverdagen som er knyttet til realfagene samt viktige prosesser innen forskning, produktutvikling og produksjon i industri- og annen næringsvirksomhet. Realfagskunnskap gir også et godt grunnlag til å være med i avgjørelser som påvirker samfunnsliv, natur og miljø.

På Fagerlia vgs tilbyr vi studiespesialisering i programområdet realfag på Vg2 og Vg3. Du får generell og spesiell studiekompetanse og blir godt rustet til videre fag- og yrkesutdanning. Programfagene innenfor programområdet realfag gir en god bakgrunn for utdanning til yrker som for eksempel veterinær, tannlege, lege, sykepleier, farmasøyt, ingeniør, lærer, økonom, og mye mer. Mange av utdanningene krever også programfag i realfag ved studieopptak.

Fag innenfor programområdet realfag kan også kombineres med programfag fra andre programområder som språk-, samfunns- og økonomifag.

Fag- og timefordeling over tre år:

Vg1 STUDIESPESIALISERING

30 t fellesfag:

5 t matematikk
5 t naturfag
5 t engelsk
4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t samfunnskunnskap
2 t geografi
2 t kroppsøving

Vg2 STUDIESPESIALISERING

15 t fellesfag:

4 t norsk
4 t fremmedspråk
3 t matematikk
2 t historie
2 t kroppsøving

15 timer programfag, der minst 10 timer er fra eget programområde.

 Aktuelle programfag kan være:

  • Matematikk - realfaglig (R1) eller samfunnsfaglig (S1), Biologi 1, Fysikk 1, Kjemi 1 og Informasjonsteknologi 1
  • 5 t programfag fra andre programområder, for eksempel samfunns - og økonomifag, språkfag, formgivingsfag eller breddeidrett fra idrettsfag.
  • Skolen tilbyr også to tre-timers programfag innenfor realfag. Dette gjelder matematikk x (tilbys ca annen hvert år), programmering og modellering x (nytt fag hvor skolen tilbyr faget som prøveprosjekt fra 2018-2020).

Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget. Se ellers blokkskjema for valgmuligheter.

Vg3 STUDIESPESIALISERING

15 t fellesfag:

6 t norsk
(5) t fremmedspråk
4 t historie
3 t religion og etikk
2 t kroppsøving

15 timer programfag, der minst 10 timer er fra eget programområde med fordypning.

 Aktuelle programfag kan være:

  • Matematikk - realfaglig (R2) eller samfunnsfaglig (S2), Biologi 2, Fysikk 2, Kjemi 2 og Informasjonsteknologi 2
  • (5) t programfag fra andre programområder, for eksempel språk-, samfunns - og økonomifag eller breddeidrett fra idrettsfag.

Fagene ovenfor tilbys med forbehold om at nok elever velger det aktuelle faget og at skolen har lærerkrefter i faget. Se ellers blokkskjema for valgmuligheter.

Kontaktpersonar

Renate Ruth Renate Ruth
Avdelingsleder realfag
71 28 16 20 /
Mob. 412 92 067
Send e-post