Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Torsdag 23. august kl. 19:00 orienteringsmøte for Vg1

Alle foresatte og elever i Vg1 inviteres til orienteringsmøte i skolens aula. På møtet vil skolens ledelse orientere om skolen og opplæringa. Det vil også bli et kort møte med kontaktlærerne for alle klassene.

Velkommen til nytt skoleår ved Fagerlia videregående skole

Les meir

Plan for utdeling av skolebøker

Utlevering av lærebøker (både fellesfag- og programfagbøker) går føre seg på lesesalen ved biblioteket. Alle elevar må ha med seg lånekort og skal møte saman med kontaktlærar. Pass på å være presis ettersom det er eit stramt tidsskjema. Lånekort som er gitt ut frå ein annan skule kan brukast. Elevar som har bestilt skole-PC går rett til IT-support etter bokutleveringa for utlevering av PC.

Se plan!

Les meir

Nytt til skolestart 2018

Her finner du en oversikt fra Utdanningsdirektoratet over hva som er nytt til skolestart høsten 2018. Følg lenken: https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-til-skolestart-2018/

Les meir

Første skoledag 2018 - 2019

Velkommen til nytt skoleår mandag 20. august! Se under tidspunkt for oppmøte og romfordeling første skoleuke.

 • Kl. 08:30: Vg3, Vg4 og påbygging
 • Kl. 10:00: Vg2
 • kl. 12:00: Vg1 og STT (studiespesialisering tilrettelagt)
Les meir

Statens Lånekasse

Nå kan elever søke om støtte fra Lånekassen hvis de har fått en skoleplass og har takket ja til denne plassen. 

Elever som ikke har skoleplass kan først søke i august

Det er dessuten lurt å vente med å søke om stipend til elevene er helt sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke om stipend på nytt.

På denne siden finner dere mer informasjon fra Lånekassen.

Endring i reglene for stipend og lån

Her finner dere oversikt over de viktigste endringene i Lånekassens regler for 2018–2019.

Vennlig hilsen

Lånekassen

postmottak@lanekassen.no

www.lanekassen.no/laresteder

Les meir

Bokskap

kan bestilles fra mandag 20. august 2018. Prisen for å leie bokskap er kr 100,- pr skoleår, uavhengig av størrelsen på skapet. En elev kan ikke leie flere skap. 

Gå inn på http://fagerlie.ticketco.no/fagerlia_videregaaende_skole_bokskap og registrer skapet du ønsker å bruke. Betaling gjennomføres samtidig med registrering. På grunn av at bestillingssystemet er basert på et system som vanligvis selger billetter til arrangement og forestillinger er skapene nå merket som setene i en kinosal (f. eks: Rad 1 er øverst, rad 3 er nederst når det er tre skap i høyden).

 

Les meir

Hvordan svare på tilbud om skoleplass

I løpet av uke 28 får elever melding fra inntakskontoret om skoleplass. 

 • Du får melding om at inntaket er klart via SMS (i noen fylker via e-post). 
 • Logg inn på vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud du har fått.
 • Svar på tilbud om plass og/eller ventelisteplass. NB! Det er viktig at du takker ja til plassen du har fått!
 • Etter at du har takket ja går alle Vg1-elever inn på portalen skolestart.mrfylke.no og foretar bestillinger og registrering
 • Nye elever på Vg2, Vg3 og Vg4 må fylle ut svarskjema som de finner på skolens hjemmeside under informasjon - ny elev

Mer informasjon om skolestart finner du her: www.vilbli.no

Les meir

Elevrådsstyret ved Fagerlia vgs

Bak fra venstre: Lovise Nikoline Voldsund 2HA1- sekretær, Marianne Rekdal Heggstad 2ST1 - nestleder, Eric Andreas Tephhe Svebakk 1ST5 - styremedlem. Foran fra venstre: Victoria Blomvik Fivelstad 2ST1 - styremedlem, Johannes Ajay R. Hoff 2MR1 - elevrådsleder, Kristine Hansen Aas 1ST2 - styremedlem.

http://fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Elevtjenester/Elevinvolvering/Elevraadsstyret

Les meir

Valg av 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk) matematikk i Vg1

Studiespesialiserende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur, realfag, språk, samfunnsfag og økonomi og utdanningsprogram for musikk, dans og drama.

1. Bakgrunn

Læreplanen i matematikk i Vg1 og Vg2 for studiespesialisering, for studieforberedende utdanningsprogram kunst, design, arkitektur samt for musikk, dans og drama, - gir mulighet for valg av praktisk (P) eller teoretisk (T) matematikk i Vg1. Alle elevene på disse utdanningsprogrammene skal lese 5 timer/uke matematikk i Vg1 og minst 3 timer/uke matematikk i Vg2.

Elever som har fullført 1T i 10. klasse og ønsker å fortsette med matematikk på Vg2-nivå i Vg1, må likevel velge 1T på skjemaet på https://skolestart.mrfylke.no, men så sende beskjed til skolen om at det ønsker R1.

Kontakt: fagerlia.vgs@mrfylke.no eller tlf. 71 28 15 00

Les meir

Informasjon om skoleskyss skoleåret 2018-2019

Frå skoleåret 2018/2019 blir det innført elektroniske skoleskysskort i Møre og Romsdal.

For å få det nye kortet til skolestart hausten 2018, må alle elevar som har hatt rett til fri skoleskyss skoleåret 2017/2018 registrere seg i skoleskyssportalen "FRAM skoleskyss"

Søk om skoleskyss for skoleåret 2018/2019 her: https://skoleskyss.mrfylke.no 

Vi ber deg søke innan utgangen av juli!

Du har rett på fri skoleskyss dersom:

 • du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole.
 • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
 • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.
Les meir