Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Toppidrett

Studiespesialisering Toppidrett

Studiespesialisering Toppidrett

Utviklingen innen all toppidrett viser at stadig mer tid må benyttes til trening, konkurranser og hvile for å kunne hevde seg. Fagerlia videregående skole har derfor sammen med samarbeidspartnere innen idretten utviklet et tilbud der videregående skolegang og satsing mot toppidrett kan kombineres.

Elevene tas inn fra Vg 1 og en er sikret plass for hele det fireårige utdanningsløpet. Fotball er den desidert største idretten, men det er et ønske både fra skolen og idretten at flere elever fra andre idretter blir søkere. Forutsetningen er at de kan dokumentere et forsvarlig og seriøst treningsopplegg med nasjonal, regional eller lokal trener.

Det er viktig å være klar over at en i denne klassen har de samme fagene som andre elever som tar studiespesialiserende utdanning. Forskjellen ligger i at elever i idrettsklassen tar sin utdanning over fire år med et gjennomsnittlig uketimetall på 22,5 timer. Den frigjorte tiden er tenkt brukt til trening i regi av idrettslagene.

Ved inntaket legges det i all hovedsak vekt på elevens idrettslige nivå og prioriteringer fra særkretser vil bli tillagt vesentlig vekt.

Fullført løp gir studiekompetanse og vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag.

Elever skal søke via VIGO.no, men sende Vedleggsskjema for søkarar til studiespesialisering med toppidrett direkte til Fagerlia videregående skole innen 1. mars.

Kontaktpersonar

Ivar Karsten Lerstad Ivar Karsten Lerstad
Avdelingsleder Realfag
71 28 16 10 /
Mob. 950 32 685
Send e-post
Rune Olav Nilsen Rune Olav Nilsen
Avdelingsleder Fremmedspråk og norsk
71 28 15 50 /
Mob. 980 35 290
Send e-post
Sissel Standal Sissel Standal
Avd.leder kroppsøving
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post
Eirik Sundquist Torp Eirik Sundquist Torp
Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi
71 28 16 00 /
Mob. 908 55 784
Send e-post
Renate Ruth
Lektor m/tilleggsutd
71 28 16 24 /
Mob. 412 92 067
Send e-post

Dokument