Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Toppidrett

Studiespesialisering Toppidrett

Studiespesialisering Toppidrett

Som studiespesialisering, og i tillegg får du 

  • mulighet til å kombinere skolegangen med din idrett
  • et 4-årig løp som frigir tid til både egentrening samt lagtreninger i skoletiden

Utviklingen innen all toppidrett viser at stadig mer tid må benyttes til trening, konkurranser og hvile for å kunne hevde seg. Fagerlia videregående skole har derfor sammen med samarbeidspartnere innen idretten utviklet et tilbud der videregående skolegang og satsing mot toppidrett kan kombineres. 

Elevene tas inn fra vg1 og en er sikret plass for hele det fireårige utdanningsløpet. Fotball er den desidert største idretten, men det er et ønske både fra skolen og idretten at flere elever fra andre idretter blir søkere. Forutsetningen er at de kan dokumentere et forsvarlig og seriøst treningsopplegg med nasjonal, regional eller lokal trener. 

Det er viktig å være klar over at en i denne klassen har de samme fagene som andre elever som tar studiespesialiserende utdanning. Forskjellen ligger i at elever i idrettsklassen har faget toppidrett og tar sin utdanning over fire år med et gjennomsnittlig uketimetall på 22,5 timer på skolen. Den frigjorte tiden brukes til trening i regi av idrettslagene/ kretsen/ klubben. 

Ved inntaket legges det vekt på elevens idrettslige nivå, motivasjon og utviklingspotensiale. Prioriteringer fra særkretser vil bli tillagt vesentlig vekt. Karakterpoeng fra grunnskolen spiller også inn på inntaket. 

Fullført løp gir studiekompetanse og vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene språk, samfunnskunnskap og økonomi eller realfag. 

Du kan velge programfag innen: 

Inntakskrav:  

Søkeren må ha ønsket om vg1 studiespesialisering med toppidrett som sitt 1. ønske for å bli vurdert som reell søker. Søkeren må kunne vise til gode idrettslige prestasjoner. 

Elever skal søke om skoleplass via VIGO.no

Vedleggsskjema/eigenerklæringsskjema:

Innen 1. mars skal  Eigenerklæringsskjema for inntak til Vg1 ST med toppidrett fylles ut og sendes direkte til den skolen som søkeren har som sitt første skolealternativ. 

Kontaktpersonar

Kathrine M Walderhaug Sæther Kathrine M Walderhaug Sæther
Studierektor ST
71 28 15 04 /
Mob. 926 49 410
Send e-post
Eirik Sundquist Torp Eirik Sundquist Torp
Avdelingsleder samfunnsfag, økonomi og kroppsøving
71 28 16 00 /
Mob. 908 55 784
Send e-post
Toril Tømmerdal Toril Tømmerdal
Rådgiver vg1
71 28 15 22 /
Mob. 466 83 705
Send e-post
Joakim Rune Austnes
Lærer
71 28 15 82 /
Mob. 911 56 915
Send e-post