Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Toppidrett

Studiespesialisering Toppidrett

Studiespesialisering Toppidrett

Utviklingen innen all toppidrett viser at stadig mer tid må benyttes til trening, konkurranser og hvile for å kunne hevde seg. Fagerlia videregående skole har derfor sammen med samarbeidspartnere innen idretten utviklet et tilbud der videregående skolegang og satsing mot toppidrett kan kombineres.

Elevene tas inn fra Vg 1 og en er sikret plass for hele det fireårige utdanningsløpet. Fotball er den desidert største idretten, men det er et ønske både fra skolen og idretten at flere elever fra andre idretter blir søkere. Forutsetningen er at de kan dokumentere et forsvarlig og seriøst treningsopplegg med nasjonal, regional eller lokal trener.

Det er viktig å være klar over at en i denne klassen har de samme fagene som andre elever som tar studiespesialiserende utdanning. Forskjellen ligger i at elever i idrettsklassen tar sin utdanning over fire år med et gjennomsnittlig uketimetall på 22,5 timer. Den frigjorte tiden er tenkt brukt til trening i regi av idrettslagene.

Ved inntaket legges det i all hovedsak vekt på elevens idrettslige nivå og prioriteringer fra særkretser vil bli tillagt vesentlig vekt.

Fullført løp gir studiekompetanse og vitnemål fra utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene språk, samfunnsfag og økonomi eller realfag.

Elever skal søke via VIGO.no, og i tillegg sende Eigenerklæringsskjema for søkarar til studiespesialisering med toppidrett direkte til Fagerlia videregående skole innen 1. mars.

Inntakskrav: Søkaren må ha ønsket om Vg1 studiespesialisering med toppidrett som sitt 1. ønske for å bli vurdert som reell søkar. Søkaren må kunne vise til gode idrettslege prestasjonar.

Kontaktpersonar

Sissel Standal Sissel Standal
Avd.leder kroppsøving
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post
Joakim Rune Austnes
Fagleder
71 28 15 82 /
Mob. 911 56 915
Send e-post

Dokument