Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Tilrettelagt

Foto: taliesin/morguefil.com

Studiespesialisering Tilrettelagt

Retten til tilpasset opplæring er hjemlet i Opplæringslova, hvor det blant annet heter at: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven»

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med spesialundervisning for å oppfylle plikten til tilpasset opplæring. Opplæringslova stiller krav til sakkyndig vurdering av de særskilte behovene til eleven.

Spesialpedagogisk tilbud ved Fagerlia vgs:

  • Fagerlia videregående skole gir spesialpedagogisk tilbud i mindre grupper. Gruppestørrelsen varierer fra år til år ut fra elevsammensetning og behov.
  • Tilbudet gjelder elever som trenger spesialpedagogisk hjelp utover det som blir gitt i ordinære klasser.
  • Gruppene bemannes ut fra behov med spesialpedagoger/spesiallærere og faglærere, aktivitører, fagarbeidere og assistenter.
  • Innholdet i undervisningen vil variere og tilpasses den enkelte elev.
  • Vi bruker elevbedrift som metode i undervisningen. Se facebooksiden vår: https://www.facebook.com/godtlaget
Sanserom

Sanserom

Godt Laget
Godt Laget 1
Godt Laget 2

Fredag 12.04.19 hadde elevene på STT en super dag på Akslafjellet. Aksla Vel fikk overrakt kr 5.000,- av overskuddet fra elevbedriften GodtLaget.

STT med gave til Aksla Vel
STT med gave til Aksla Vel
STT med gave til Aksla Vel
STT med gave til Aksla Vel

Elevene har har hatt i oppgave å lage en egen nettside der de forteller litt fra skolehverdagen: http://sttfagerlia.simplesite.com/

Kontaktpersonar

Anne-Marthe Nerland Anne-Marthe Nerland
Avdelingsleder Studiespesialisering Tilrettelagt
81530 /
Mob. 480 79 991
Send e-post

Dokument

Brosjyre STT 2018
PDF-dokument - 703,72 kB