Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Tilrettelagt

Foto: taliesin/morguefil.com

Studiespesialisering Tilrettelagt

Retten til tilpasset opplæring er hjemlet i Opplæringslova, hvor det blant annet heter at: «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven»

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med spesialundervisning for å oppfylle plikten til tilpasset opplæring. Opplæringslova stiller krav til sakkyndig vurdering av de særskilte behovene til eleven.

Spesialpedagogisk tilbud ved Fagerlia vgs:

  • Fagerlia videregående skole gir spesialpedagogisk tilbud i mindre grupper. Gruppestørrelsen varierer fra år til år ut fra elevsammensetning og behov.
  • Tilbudet gjelder elever som trenger spesialpedagogisk hjelp utover det som blir gitt i ordinære klasser.
  • Gruppene bemannes ut fra behov med spesialpedagoger/spesiallærere og faglærere, aktivitører, fagarbeidere og assistenter.
  • Innholdet i undervisningen vil variere og tilpasses den enkelte elev.
  • Vi bruker elevbedrift som metode i undervisningen. Se facebooksiden vår: https://www.facebook.com/godtlaget
Sanserom

Sanserom

Godt Laget
Godt Laget 1
Godt Laget 2

Kontaktpersonar

Anne-Marthe Nerland Anne-Marthe Nerland
Avdelingsleder Studiespesialisering Tilrettelagt
71 28 15 30 /
Mob. 480 79 991
Send e-post

Dokument

Brosjyre STT 2018
PDF-dokument - 703,72 kB