Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering Internasjonal

Studiespesialisering Internasjonal

Studiespesialisering Internasjonal

Skolen har siden skoleåret 1993/94 tatt inn elever til en Internasjonal klasse.

Her får våre elever anledning til å møte utfordringer fra et stadig mer internasjonalisert samfunn, der mulighetene for arbeid og utdanning på tvers av landegrensene utvides, konkurransen blir større, og behovet for å bryte ned de kulturelle barrierene er økende.

Tilbudet innebærer:

  • Internasjonalisert undervisning som grunnleggende idé, prosjektsamarbeid med utenlandske elever, besøk og utvekslinger
  • Samme valgmuligheter og programfagtilbud som andre elever
  • Tilbud om styrking i engelsk og matematikk i løpet av de tre årene

Elevene føres fram til vanlig eksamen i videregående skole studiespesialiserende utdanningsprogram, men vil følge et opplegg som er litt annerledes enn for vanlige klasser. Deler av undervisningen på Vg1 rettes inn mot Norges forhold til EU, og vil kunne inkludere et fagspesifikt besøk i Brüssel eller en annen viktig by i EU-systemet. Avhengig av gjennomføringsmuligheter vil det også enten kunne bli en kortere tematur til Oslo, eller en klasseutveksling med en av våre nordiske samarbeidsskoler i Sverige eller Finland.

På Vg2-nivå har man et tematisk samarbeid med en skole f.eks. i Italia, Tyskland eller Ungarn.Det vil også her bli tilbudt enten en klasseutveksling med samarbeidsskolen, eller en klasseekskursjon til dette landet. Siste skoleår, Vg3, vil Fagerlia vgs. tilby deler av historiefaget på engelsk, men ingen utvekslinger. (Et ev. tidsmessig forskjøvet gjenbesøk vil likevel unntaksvis kunne forekomme tidlig høst på Vg3.) Skolen vil legge til rette for kontakt med lokale næringslivsaktører med internasjonal erfaring, men også for økt fokus på innovasjon og en bærekraftig utvikling.

Internasjonal klasse gir eleven anledning til å kombinere studiespesialiserende utdanningsprogram med erfaring i å kommunisere med mennesker fra andre land og kulturer. Vi tror at internasjonal forståelse skapes best i det personlige møtet mellom mennesker fra forskjellige kulturer. Derfor får elevene i våre internasjonale klasser bli kjent med internasjonale organisasjoner, treffe elever fra andre deler av Europa og lære om skolehverdagen deres. Undervisningen på internasjonalt tilbud følger altså vanlige læreplaner fullt ut, og en har frihet til å velge i det rikholdige programfagtilbudet som Fagerlia videregående skole har. Eleven får vanlig eksamen og vitnemål etter gjennomført og bestått 3-årig løp samt dokumentasjonpå utvekslinger og turer. Det vil bli tilbudt styrking i matematikk Vg1 og i engelsk på Vg2.

Hvem kan søke og hvor mye koster det?

Vi ønsker alminnelige, men godt motiverte elever til studiespesialisering internasjonal. Det er fint om eleven er litt utadvendt og tør føre en samtale på et annet språk. Det vil også være en fordel å ha fremmedspråk nivå II. Mulighetene for å skaffe eksterne økonomiske tilskudd er blitt drastisk redusert de senere årene. Elevene og familiene må derfor bære en vesentlig del av utgiftene. Egenandelen i Vg1 er 4000 - 5000 kr., turen i Vg2 vil komme på om lag det samme. (Lommepenger er ikke medregnet). Ved klasseutvekslinger bor en hos utenlandske familier. Det er derfor en forutsetning at de norske familiene kan ta imot gjenbesøk. Det er ikke så farlig om man ev. selv synes en bor litt trangt; husk at norsk bostandard vanligvis er mye høyere enn i utlandet.

Ta kontakt med skolen om du ønsker mer informasjon, og besøk oss gjerne under hospiteringsuka – velkommen som søker!

Kontaktpersonar

Rune Olav Nilsen Rune Olav Nilsen
Avdelingsleder Fremmedspråk og norsk
71 28 15 50 /
Mob. 980 35 290
Send e-post
Ivar Karsten Lerstad Ivar Karsten Lerstad
Avdelingsleder Realfag
71 28 16 10 /
Mob. 950 32 685
Send e-post
Sissel Standal Sissel Standal
Avd.leder kroppsøving
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post
Renate Ruth
Lektor m/tilleggsutd
71 28 16 24 /
Mob. 412 92 067
Send e-post
Eirik Sundquist Torp Eirik Sundquist Torp
Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi
71 28 16 00 /
Mob. 908 55 784
Send e-post