Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > STUDIESPESIALISERING > Studiespesialisering FORSKER med teknologi og økonomi

Studiespesialisering FORSKER med teknologi og økonomi

Studiespesialisering FORSKER med teknologi og økonomi

Tilbudet er for elever som ønsker å satse litt ekstra og delta i opplæring utenfor skolen.

Elevene får styrket undervisning i teoretisk matematikk (1T) og starter med programfaget teknologi og forkningslære eller samfunnsøkonomi på Vg1.

Elevene velger deretter fordypning innenfor realfag eller samfunnsfag, økonomi og språkfag og har 33 undervisningstimer pr. uke på Vg1 og inntil 34 t pr. uke på Vg2 og Vg3.

Gjennom et nært samarbeid med NTNU i Ålesund, Rolls-Royce, Sparebanken Møre, kunnskaps- og kompetansesentre samt andre bedrifter i området, får elevene mulighet til å utvikle en bred og solid faglig kompetanse og får også førstehåndskunnskap om næringslivet i regionen.

Mye av undervisningen og utforskingen på fagdager vil foregå utenfor skolen der samarbeidspartnere og ekskursjoner er sentrale.

Studietilbudet gir svært godt grunnlag for videre studium ved høyskoler og universitet innen realfag, helsefag eller markedsførings- og økonomifag.

Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, kan du oppnå generell eller spesiell studiekompetanse.

Fellesfag Vg1:       

  • 6 t matematikk 1T (teoretisk matematikk)
  • 4 t norsk           
  • 2 t kroppsøving
  • 4 t fremmedspråk
  • 5 t engelsk
  • 5 t naturfag
  • 2 t geografi
  • 3 t samfunnsfag

Programfag:          

  • 2 t teknologi og forskningslære eller samfunnsøkonomi.

Totalt 33 uketimer inklusiv 1 time ekstra i 1T-matematikk og 2 av 5 uketimer av et programfag. De siste 3 uketimene av dette programfaget leses i Vg2.

I det andre og tredje året fortsetter du fagfordypningen innenfor ett av programområdene realfag eller språk - samfunnsfag - økonomi.

På Vg2 og Vg3 har du 15 uketimer fellesfag og minimum 15 timer programfag begge årene. Du må ha fordypning i minimum to programfag fra eget programområde, til sammen 20 uketimer over to år.

Kontaktpersonar

Ivar Karsten Lerstad Ivar Karsten Lerstad
Avdelingsleder Realfag
71 28 16 10 /
Mob. 950 32 685
Send e-post
Sissel Standal Sissel Standal
Avd.leder kroppsøving
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post
Rune Olav Nilsen Rune Olav Nilsen
Avdelingsleder Fremmedspråk og norsk
71 28 15 50 /
Mob. 980 35 290
Send e-post
Eirik Sundquist Torp Eirik Sundquist Torp
Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi
71 28 16 00 /
Mob. 908 55 784
Send e-post
Renate Ruth
Lektor m/tilleggsutd
71 28 16 24 /
Mob. 412 92 067
Send e-post