Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Helsearbeiderfag

Helsearbeiderfag

Bygger på Vg1 Helse- og oppvekstfag.

En god helsefagarbeider har kunnskap, gode holdninger og ferdigheter til å møte ulike brukere i helse og omsorgstjenesten.

Helsefagarbeideren utfører grunnleggende sykepleie, og bidrar i folkehelsearbeid, rehabilitering og forebygging av sykdom.

Helsefagarbeideren skal kunne vurdere behov for ulike hjelpemidler og velferdsteknologi som bidrar til mestring og selvstendighet i hverdagen.

IMG_8113 - teknologi

Yrkesfaglig fordypning

Praksis i ulike helse og omsorgstjenester:

  • Omsorgssenter
  • Boliger for Psykisk Utviklingshemma - OU
  • Hjemmebasert omsorg
  • Boliger for Psykisk helse
  • Aktivitetssenter / dagsenter
  • Institusjoner for eldre og demente brukere

 I tillegg har elevene mulighet til å kunne fordype seg i emner elevene er spesielt interessert i.

Livsglede for eldre

Livsglede for eldre:

En praksisnær opplæring der eleven i tillegg til ordinær utplassering i praksis - deltar i direkte møte med mennesker i trivselsskapende aktiviteter. Fokus er læring i tråd med læreplanen og programfaget Yrkesfaglig fordypning.

Livsglede for eldre 2

9 t fellesfag
2 t norsk
2 t engelsk
3 t samfunnsfag
2 t kroppsøving

17 t felles programfag
7 t helsefremmende arbeid
5 t kommunikasjon
5 t yrkesutøving
9 timer prosjekt til fordypning hvor skolen har organisert ulike former for relevant praksisnær yrkesopplæring i faget. 

Kontaktpersonar

Siw Klokkersund Siw Klokkersund
Avdelingsleder Helse og oppvekst
71 28 16 30 /
Mob. 928 09 742
Send e-post