Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > HELSE OG OPPVEKST > Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Opplæringen rettes mot arbeid i ulike pedagogiske virksomheter og mot områder der barn og unge ferdes i hverdagen. Opplæringen er praksisnær, tverrfaglig, gir helhetlig kompetanse og legge grunnlaget for videre opplæring som barne- og ungdomsarbeider.

  • bygger på Vg1 helse- og oppvekstfag
  • etter gjennomført Vg1 og Vg2 gjennomføres to års læretid
  • etter gjennomført og bestått fagprøve kan du få arbeid som fagarbeider i blant annet barnehager, skoler, skolefritidsordninger og fritidsklubber

Fagfordeling på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag:

9 t fellesfag
2 t norsk
2 t engelsk
3 t samfunnsfag
2 t kroppsøving

17 t felles programfag
5 t helsefremmende arbeid
5 t kommunikasjon
7 t yrkesutøving
9 t yrkesfaglig fordypning

Det legges stor vekt på praktisk opplæring på skolen, sammen med barn fra tre barnehager og organisert praksis i barnehager og SFO.

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto

BUA-elevenes overtakelse av SFO 2017

BUA-elevenes overtakelse av SFO 2017

 

Fagerlia videregående skole deltar i et internasjonaliseringsprosjekt hvor elever fra Barne- og ungdomsarbeiderfaget får oppleve hvordan barnehage, skole og skolefritidstilbud organiseres i bl.a. Danmark og Frankrike.

Skolepraksis i Frankrike

Skolepraksis i Frankrike

Samfunnet har behov for tydelige og kompetente voksne. Barn og unges hverdag er i stadig endring og fagarbeideren lærer å være bevisst sin rolle i denne utviklingen. Samfunnet og brukere etterspør fagarbeidere i barnehager, SFO og i ungdomsklubber som aktivt ønsker å samarbeide om barn og unges trivsel og utvikling.

Kontaktpersonar

Siw Klokkersund Siw Klokkersund
Avdelingsleder Helse og oppvekst
71 28 16 30 /
Mob. 928 09 742
Send e-post