Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Utdanningsprogram > FENGSELSUNDERVISNING

FENGSELSUNDERVISNING

FENGSELSUNDERVISNING

Fagerlia vgs har ansvaret for undervisning ved Ålesund Fengsel.

Her undervises det inneværende skoleår i fagene:

  • norsk
  • engelsk
  • sveis
  • trearbeiderfag
  • kroppsøving
  • IKT
  • botrening
  • drama

I tillegg kan elevene få ta privatisteksamener i de fleste fag innenfor videregående opplæring. Hovedsakelig legges det vekt på yrkesfaglig kompetanse, men også fag fra studieforberedene kurs blir det undervist i.

Opplæring innenfor kriminalomsorgen er underlagt fylkesmann i Hordaland men den daglige drift i Ålesund Fengsel er det Fagerlia vgs som har.

Fylkesmannen i Hordaland er ein del av Nordisk nettverk for fengselsundervisning. Dette er eit ekspertnettverk under Nordisk Ministerråd. Også i nordisk samanheng ser ein at det er viktig med forskingsbasert kunnskap om området opplæring i kriminalomsorga.

Kontaktpersonar

Julianne Synes Vågsholm
avdelingsleder
70 12 98 15 / Mob. 979 54 561
Send e-post