Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Viktig informasjon i forbindelse med inntak til videregående opplæring skoleåret 2019/2020

Viktig informasjon i forbindelse med inntak til videregående opplæring skoleåret 2019/2020

I år blir det ikke sendt ut svarkort og purrekort etter 1. inntaket slik som tidligere. Dette betyr at søkerne vil få melding på sms og e-post ca. 5. juli når inntaket er klart med melding om å logge på vigo.no for å registrere svar innen fristen.

  • Svarfrist for 1. inntaket er 12. juli. 

De søkerne som ikke svarer på tilbud om skoleplass og-/eller ventelisteplass innen fristen 12. juli vil miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass.

2. inntaket

De som får tilbud om plass og-/eller ventelisteplass i 2. inntaket vil få melding om dette ca. 2. august med svært kort svarfrist.

  • Svarfrist for 2. inntaket 5. august.

De som ikke har svart innen 5.august vil miste tilbudet og bør ta direkte kontakt med skolen og be om å få stå på lokal venteliste. Lokal venteliste ved Fagerlia vgs finner du her 

Husk å registrere riktig mobilnummer og epostadresse! 

Dette gjøres på vigo.no og må være riktig for at viktig informasjon om inntak og andre meldinger når søker. Søkere som av ulike grunner ikke har tilgang til vigo.no må selv passe på frist for å registrere svar innen fristene. Søkerne kan ringe Inntakskontoret på telefon 712 80 150 eller sende e-post på inntak@mrfylke.no. 

Spørsmål? 

Inntak ved utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune kan kontaktes på telefon 712 80 150 eller ved å sende e-post på inntak@mrfylke.no.

Fra 5. juli vil kontoret ha telefontid fra kl. 09.00-11.00 og fra kl. 12.00-14.00.

Registrere forhåndssvar

Fristen for å registrere forhåndssvar på vigo.no er 1. juli. Inntakskontoret kan hjelpe søkere som ikke har tilgang til vigo.no med å registrere dette før 1. juli. Søkerne må da ta kontakt med inntakskontoret på 712 80 150.

Søkere som av ulike årsaker ikke oppholder seg i Norge i periodene inntaket legges ut og har problemer med på svare på vigo.no må ringe inntakskontoret på telefon 712 80 150 for å svare på plass.

For mer informasjon om inntak sjekk ut nettsiden til Møre og Romsdal fylkeskommune her