Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Skoleskyss

Kontaktpersonar

Merete  Årvik Merete Årvik
Fagleder
71 28 15 08 /
Mob. +4790194340
Send e-post
Silje Strøm Silje Strøm
Konsulent
71 28 15 01
Send e-post
Norunn Aarskog
Konsulent
71 28 15 07
Send e-post

Skoleskyss

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. For å ha skyssrett må avstanden vere 6 km mellom skolen og der du bur (bustad eller hybel). Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søkje årleg om skoleskyss.

For mer informasjon skolens hjemmeside under fanen Søk om Skoleskyss