Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Kjære Fagerlia-elev!

Kontaktpersonar

Kathrine M Walderhaug Sæther Kathrine M Walderhaug Sæther
Studierektor ST
71 28 15 04 /
Mob. 926 49 410
Send e-post
Sissel Standal Sissel Standal
Studierektor SF&YF
71 28 15 80 /
Mob. 917 59 115
Send e-post

Dokument

Luftesoner pr. bygg
PDF-dokument - 546,28 kB

Kjære Fagerlia-elev!

Vi ønsker å forsikre dere alle om at vi har god kontroll og oppfølging over smittesituasjonen ved skolen.

Covid 19-timeplanen gir oss både oversikt og forutsigbarhet og forenkler både sporing og definering av hvem som er nærkontakter når smitte oppstår. Så langt har ingen elever eller ansatte blitt smittet på skolen.  Siden elevene har maks to fag per dag og dermed også bytter klasserom og lærer stort sett bare en gang per dag, så møtes elevene minimalt på tvers av klassene.  Videre har vi gjennom definerte luftesoner og faste tidspunkt for handling i kantinen, også redusert smitterisikoen.  Dette er tiltak som er iverksatt for at dere skal kjenne dere trygge på skolen og klare å ha fokus på læring og  læringssituasjonen når dere er her.

Ettersom vi nå har to nye elever som har fått påvist smitte, vil vi likevel minne dere om tiltakene som vi har hatt hele skoleåret og som det er viktig at alle elever og tilsatte overholder.

Dette er:

  • Du vasker og spriter hendene ofte
  • Du er sammen med din klasse, og går ikke på besøk til andre klasser
  • Du oppholder deg på det bygget du har undervisning og går ikke unødig mellom bygga
  • Du bruker luftesonene slik du er blitt forklart
  • Du handler i kantinen på tidspunktet som er oppgitt for din klasse
  • Vi respekterer og holder nødvendig avstand i fellesarealer

På Fagerlia tar vi vare på hverandre og viser ekte omsorg. FagerLOVE!

Rødt hjerte