Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Elevundersøkelsen H2018 - 83 % pr. 16.11.18

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Ass. rektor
71 28 15 03 /
Mob. 911 97 143
Send e-post
Ingrid Fiskerstrand Ingrid Fiskerstrand
Konsulent
71 28 15 09 /
Mob. 920 99 625
Send e-post

Dokument

Elevundersøkelsen H2018 - 83 % pr. 16.11.18

Elever som ikke har svart har fått tilsendt påminningsbrev torsdag morgen.

En lenke med innlogging til elevundersøkelsen ble sendt på e-post til alle elever mandag 29.10.18 med post@conexus.no som avsender.

  • Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle elever på vg1, vg2 og vg3 i Møre og Romsdal. Dette er politisk bestemt av Utdanningsutvalget i fylket. 

Fjorårets gjennomføring endte på 87,4 % - med hele 10 klasser som hadde 100 %. I år har skolen som mål å oppnå minst 90 % gjennomføring. Elevundersøkelsen gir viktige tilbakemeldinger på læringsarbeidet og skolemiljøet, og det er viktig for oss å ha valide resultater når vi vurderer dem. Tilbakemeldingene i elevundersøkelsen blir brukt i ulike skolestatistikker, i skolens styrende organer, i årsmeldinga og selvsagt i klasserommene der lærerne går gjennom resultatene sammen med elevene.

 

Dersom du ikke har fått e-posten fra Conexus? 

Dersom du mener at du ikke har mottatt e-post, sjekk om e-posten kan ha blitt stoppet av spam-filter eller blitt lagt i mottaksboksen for søppelpost. Sjekk dette grundig først og hør deretter med kontaktlærer om den adressen du står oppført med i SkoleArena er den adressen du virkelig bruker. Dersom denne ikke er riktig må kontaktlærer få beskjed slik at adressen kan rettes opp.

Gi beskjed til Ingrid Fiskerstrand om ny adresse - og du vil få tilsendt ny invitasjon til korrekt e-postadresse, eller få tildelt en påloggingskode.

----------

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy i evalueringa av skolens virksomhet. Elevundersøkelsen gir nyttig informasjon om hvordan elevene oppfatter skolens læringsmiljø og er et viktig redskap i arbeidet for å skape en god skole.

Informasjon om elevundersøkelsen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Informasjon om elevundersøkelsen

Fagerlia videregående skole behandler resultatene fra elevundersøkelsen:

  • på klassenivå gjennom samtale mellom elever og kontaktlærer.
  • på skolenivå gjennom samtaler med skolens ledelse, representanter for de ansatte og elevene.
  • i Skoleutvalget.

Det er ønskelig med så høy deltakelse som mulig for å få representative resultater og skolens ledelse legger stor vekt på at elevene skal gjennomføre elevundersøkelsen. Kontaktlærer vil sørge for at dere får satt av tid til gjennomføring av undersøkelsen i en skoletime.