Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Elevundersøkelsen H2017 - 78% har svart pr. 11.12.17

Kontaktpersonar

Tor Andreas Dyrseth Tor Andreas Dyrseth
Ass. rektor
71 28 15 03 /
Mob. +4791197143
Send e-post
Ingrid Fiskerstrand Ingrid Fiskerstrand
Konsulent
71 28 15 09 /
Mob. 920 99 625
Send e-post

Elevundersøkelsen H2017 - 78% har svart pr. 11.12.17

Åtte klasser har nå 100% gjennomføring - FLOTT INNSATS! Frist for gjennomføring: 19. desember!

Skolen har som mål å oppnå minst 90% gjennomføring på Elevundersøkelsen i år. Denne undersøkelsen gir viktige tilbakemeldinger på læringsarbeidet og skolemiljøet og det er viktig for oss å ha valide resultater når vi vurderer dem. Tilbakemeldingene i Elevundersøkelsen blir brukt i ulike skolestatistikker, i skolens styrende organer, i årsmeldinga og selvsagt i klasserommene der lærerne går gjennom resultatene sammen med elevene.

Nå er det tid for å gjennomføre Elevundersøkelsen. En lenke med innlogging til elevundersøkelsen er nå sendt på e-post til alle elever med post@conexus.no som avsender.

Undersøkelsen skal gjennomføres innen tirsdag 19. desember.

Har du ikke fått e-posten fra Conexus?

Dersom du mener at du ikke har mottatt e-post, sjekk om e-posten kan ha blitt stoppet av spam-filter eller blitt lagt i mottaksboksen for søppelpost. Sjekk dette grundig først og hør deretter med kontaktlærer om den adressen du står oppført med i SkoleArena er den adressen du virkelig bruker. Dersom denne ikke er riktig, må kontaktlærer få beskjed om dette slik at adressen kan rettes opp. Du vil da få tilsendt en ny invitasjon til korrekt e-postadresse, eller få tildelt en påloggingskode.

----------

Elevundersøkelsen er et viktig verktøy i evalueringa av skolens virksomhet. Elevundersøkelsen gir nyttig informasjon om hvordan elevene oppfatter skolens læringsmiljø og er et viktig redskap i arbeidet for å skape en god skole.

Informasjon om elevundersøkelsen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Informasjon om elevundersøkelsen

Fagerlia videregående skole behandler resultatene fra elevundersøkelsen:

  • på klassenivå gjennom samtale mellom elever og kontaktlærer.
  • på skolenivå gjennom samtaler med skolens ledelse, representanter for de ansatte og elevene.
  • i Skoleutvalget.

Det er ønskelig med så høy deltakelse som mulig for å få representative resultater og skolens ledelse legger stor vekt på at elevene skal gjennomføre elevundersøkelsen. Kontaktlærer vil sørge for at dere får satt av tid til gjennomføring av undersøkelsen i en skoletime.