Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Elevundersøkelsen 2020. Resultat 57,4 %

Elevundersøkelsen 2020. Resultat 57,4 %

Formålet med Elevundersøkelsen er å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

En lenke med innlogging til elevundersøkelsen blir sendt på e-post til alle elever tirsdag 1. desember med post@conexus.no som avsender. Elevene kan også svare på undersøkelsen hjemmefra 

Dersom du ikke mottar epost kan det være at du er registrert med feil epostadresse. Ingrid Fiskerstrand A407 (ved resepsjonen) kan sjekke dette for deg - kom gjerne innom kontoret eller send melding på itslearning!

Se vedlagt dokumenter:

  • Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen
  • Elevundersøkelsen - Les dette før du svarer!
  • Spørrebatteri til Elevundersøkelsen

-------------------------------------------------

Elevmedverknad: bli høyrt - lær meir

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Elevane har rett til å delta på skolen, dei skal bli høyrt både i saker som handlar om dei sjølve, kom korleis skolen planlegg undervisninga og om korleis den fungerer.

Rektor skal høyre på det elevane meiner,  og det elevane meiner skal få betydning.

Det kan vere vanskeleg å kjenne igjen korleis du heilt konkret kan bli høyrt i skolekvardagen. Difor er det laga ein plakat som skal henge i alle klasserom og som lærarane skal bruke aktivt i undervisninga og dialogen med elevane. Plakaten konkretiserer nokre utvalgte kjenneteikn på det å bli høyrt og det å lære meir.

Bli høyrt – lær meir!