Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter > Årets lærerpris til Kirsti Anita Røsand

Årets lærerpris til Kirsti Anita Røsand

"Hun mottar prisen for sin rapport "Learning by Doing" -- om hvordan hennes elever har jobbet med konkurransen "Holbergpris i skolen".

Holbergprisen i skolen deler hvert år ut en lærerpris på 20.000 kroner basert på rapporter fra deltakende lærere om hvordan klassen har jobbet med forskningsprosjektene.

Prisen er ment som en anerkjennelse av den viktige rollen læreren har som faglig ressurs og inspirasjonskilde i arbeidet med å skape interesse for forskning blant elevene. «I år kom det inn en rekke gode lærerrapporter, som reflekterte over betydningen av kritisk tenkning og faglig fordypning,» sier Andersson"

 

 

Mer om Holbergprisen i skolen
Holbergprisen i skolen har søknadsfrist 1. oktober hvert år, og elevene jobber med sine prosjekter fra desember til april. Underveis i prosjektperioden får elevene assistanse fra etablerte forskere fra institusjoner i nærområdene, og prosjektene inngår i undervisningen i de fagene som kan knyttes til Holbergprisens fagfelt: humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

For mer informasjon om Holbergprisen i skolen: se https://holbergprisen.no/

Pressebilder, pressemeldinger, finalistprosjekter, sitater m.m. legges ut på www.holbergprisen.no/presserom

Fotograf: Thor Brødreskift