Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Limfellene må få stå i fred

Bygg- og eiendomsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for bekjempelse av skadedyr i fylkeskommunens bygninger.
Insektene som det har vært snakk om hos oss gjør ikke mye skade, men de kan være sjenerende å ha i nærheten. Vi har ikke fått noen endelig bekreftelse på hva slags kre som finnes i skolens bygninger og Fagerlihallen, men det er foreløpig størst mistanke om at det er sølvkre.
Fylkeskommunen har inngått en deteksjonsavtale med firmaet Anticimex som er spesialister på skadedyrbekjempelse. I forbindelse med dette, er det utplassert limfeller i de to nederste etasjene i hvert bygg. Det er viktig at disse limfellene får stå i fred. Limfellene vil bli kontrollert fire ganger i året, og det vil bli satt ut nye feller slik at vi kan følge med på utviklinga av bestanden.
Ålesund kommunale eiendomsselskap KF som har ansvar for Fagerlihallen har også kontaktet et skadedyrfirma som skal kartlegge omfanget, gi råd i saken, og ev. gjennomføre tiltak for å få fjernet disse insektene.

Les meir

Undervisningsevaluering 2019 - frist 12. desember

Informasjon til elevar og føresette om hvordan Undervisningsevaluering gjennomføres. 

Les meir

Skolebevis på telefonen - PocketID

Bilder fra skolefotograferingen er nå lastet opp i PocketID!

Gå til App Store og last ned PocketID sin mobilapplikasjon.

Dersom du mangler bilde kan du legge inn en selfie, eller laste opp et bilde fra mobilen:

  • Ta et selvportrett, eller last opp et bilde fra mobilen
  • Tilpass bildet i rammen
  • Kun du skal synes på bildet

Ta kontakt om du har spørsmål!

Les meir

Informasjon til elevene om Elevundersøkelsen H2019

Nå er det tid for å gjennomføre Elevundersøkelsen. En lenke med innlogging til elevundersøkelsen blir sendt på e-post til alle elever med post@conexus.no som avsender mandag 4. november.

Har du ikke fått e-posten fra Conexus?

Dersom du mener at du ikke har mottatt e-post, sjekk om e-posten kan ha blitt stoppet av spam-filter eller blitt lagt i mottaksboksen for søppelpost. Sjekk dette grundig først og hør deretter med kontaktlærer om den adressen du står oppført med i SkoleArena er den adressen du virkelig bruker. Dersom denne ikke er riktig, må kontaktlærer få beskjed om dette slik at adressen kan rettes opp. 

Lærer eller elever tar kontakt med Ingrid Fiskerstrand for å rette opp adressen. Du vil da få tilsendt en ny invitasjon til korrekt e-postadresse, eller få tildelt en påloggingskode.

  • Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle elever på vg1, vg2 og vg3 i Møre og Romsdal. Dette er politisk bestemt av Utdanningsutvalget i fylket. 
Les meir

Fråver og aksjonar

Vi er kjent med at elevar planlegg ein demonstrasjon under møtet i utdannings- og kompetanseutvalet 11.11. Eg hadde sjølv møte med ungdomspanelet om kutt-tiltaka i går kveld og det har vært samtaler med fleire rektorar på same tema. Elevorganisasjonen har sendt brev til alle skolar om det same.

Vi minner igjen om at det skal førast fråver for alle elevar i Møre og Romsdal fylkeskommune som ikkje møter til undervisning. Det er positivt at ungdom engasjerer seg, men dette må skje utanfor skoletida. Her forheld vi oss til tolking gitt av Utdanningsdirektoratet og begrunninga om at politisk streik ikkje kan reknast som politisk arbeid (forskrift til Opplæringslova § 3-47 femte ledd, bokstav c). Politisk streik (der elevar streikar) vert altså rekna som fråver.

Det vert heller ikkje gitt fri for lærarar/leiarar til å aksjonere i arbeidstida.

Det kjem opp ei sak i Stortinget om dette neste veke, men så lenge vi ikkje har fått andre signal, forheld vi oss til gjeldande reglar.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1neyzQ/avviser-streikerett-for-elever?utm_source=vgfront&utm_content=row-9

Med hilsen

Erik Brekken

fylkesutdanningssjef

Les meir

Karrieredagen 2019

Tusen takk for innsatsen til våre dyktige elever og lærere som deltok under Karrieredagen 2019. Dere er alle flotte representanter for Fagerlia vgs.

Les meir

Verdt å vite om studier i England

VIKTIG MELDING FRA ACROSS THE POND!

Les meir

Skolevalg 2019

I dag har det vært skolevalg ved Fagerlia vgs. Valgdeltagelse: 74%. 

Antall stemmer: 

  • Totalt: 636
  • Blanke stemmer: 28
Les meir

Få svar på spørsmål om studier i utlandet!

Vi i ANSA har vært travle på begynnelsen av skoleåret. Webinar-kalenderen er fylt opp med masse tilbud for elever fra hele Norge.

Webinar (web+seminar) er en online presentasjon hvor deltakerne følger foredrag på sin egen datamaskin hjemmefra. Innloggingsinformasjon blir sendt deltakerne på forhånd. Det er mulig å stille spørsmål på det man lurer på i løpet av webinaret.

Følg lenken for mer informasjon: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Elevtjenester/Elevtjenesten/Raadgivere/Tips-fra-raadgiverne/Faa-svar-paa-spoersmaal-om-studier-i-utlandet!

Les meir

Helsefaglig samarbeid med Fagerlia videregående skole

Institutt for helsevitenskap Ålesund 30.08.2019 Av Mads Solberg

"Institutt for helsevitenskap i Ålesund (NTNU) og Fagerlia videregående skole har det siste året samarbeidet om en rekke undervisningsaktiviteter innen helsefag. Denne uken var det elever fra ambulansefag som deltok i førstehjelpsopplæringen.

Elevene fra ambulansefag har bidratt som instruktører og markører for nye studenter i sykepleie. Lærere fra Fagerlia har også vært involvert. Mandag var det teoriundervisning om førstehjelp der det ble benyttet teambasert læring som pedagogisk metode. Torsdag og fredag sto praktisk trening på programmet. De fem øvingspostene gikk ut på hjerte-lungeredning, bilulykke og forstuing/brudd av fot, samt trening i sideleie og bukstøt.

Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og øvelsene oppleves som nyttig for deltakerne! Vi ser fram til videre samarbeid"

Oppdatert: 10.12 30.08.2019

 

Arnhild Vestnes

Universitetslektor

Institutt for Helsevitenskap

NTNU i Ålesund

Les meir