Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Oppfordring fra politiet til foresatte/foreldre

Kjære foresatte og foreldre.

Med bakgrunn i dagens situasjon med strenge tiltak knyttet til smittevern, og hindring av spredning av COVID-19-viruset, ser vi oss nødt til å komme med en innstendig oppfordring til dere. Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare. Tilbakemeldinger vi har mottatt viser at spesielt kjøpesentre nå er ansamlingssteder der det samles større grupper med barn og ungdom. Moa er trukket frem som et spesielt utfordrende knutepunkt med mange tilstede.  

Dersom tiltakene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra FHI. Situasjonen er nå at ungdommer samles og øker smittefaren for sine omgivelser. Dette kompliserer smittesporing for kommunelegene, slik at i ytterste konsekvens kan smittede personer gå glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noe som kan bidra til ytterligere spredning av viruset.

COVID-19 er definert som en pandemi. Tiltakene for smittevern og hindring av spredning er omfattende. Stater over hele verden innfører strenge restriksjoner for borgerne i den hensikt at en felles innsats skal bidra til å redde menneskeliv. Kommunene har et ansvar for tiltak ovenfor sine innbyggere, og kommunelegene skal kunne foreta smittesporing. Folk er ilagt et ansvar om å holde seg hjemme og unngå folkeansamlinger. Dette er ikke riktig tid for at barn og ungdom samles for å "henge" på kjøpesenteret!

Vi ber dere om å gå foran som gode rollemodeller for barn og ungdom. Snakk sammen om hvorfor det er kritisk med ekstra innsats knyttet til hygiene, og nettopp å unngå større folkeansamlinger, samt å holde en forsvarlig avstand til de man er i nærheten av. Pass godt på hverandre! Smitteverntiltakene påvirker oss alle, og til syvende og sist er dette en felles internasjonal dugnad for å begrense tap av menneskeliv.

Vennlig hilsen fra politiets forebyggere på Nordre Sunnmøre:

Daniel Langøyli Ludviksen, Kristian Carlos Olivares Salen, Bjørn Egil Gamlem, Ingrid Korsnes Hildre og Ole-Andreas Christensen.

Les meir

Alle utenlandsekskursjoner er AVLYST!

Iflg. beskjed fra fylkeskommunedirektøren blir ALLE planlagte utenlandsreiser (elev-/gruppeturer) AVLYST!

Beslutningen gjelder for alle planlagte turer ut skoleåret 2020.

Les meir

Ungdataundersøkelse

Alle elever ved Fagerlia videregående skole blir invitert til å delta i ungdataundersøkelsen.
Dette er en landsomfattende undersøkelse som gir nyttige data om ungdoms oppvekstsvilkår. Skolen har vært med på undersøkelsen tidligere, og det er ønskelig at alle deltar denne gangen også slik at det er mulig å se endringer over tid. Det blir satt av tid på skolen i uke 10 og 11 til å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen gir full anonymitet, og det er frivillig å delta.

Les meir

Heldagsprøveplan våren 2020

Ved å følge lenken vil du alltid komme frem til siste versjon av heldagsprøveplanen: 

http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Heldagsproeveplan

Les meir

Eigenerklæringsskjema for søkere til toppidrett

Elever skal søker om skoleplass via VIGO.no.

Innen 1. mars skal vedleggsskjema/eigenerklæringsskjema til Vg1 studiepesialisering med toppidrett sendast direkte til den skolen som søkaren har som sitt første skolealternativ.

 

Les meir

Søkere til musikk

fyller ut informasjon om fordypningsinstrument når de søker om skoleplass via VIGO.no 

Les meir

Forskerlinja fortsetter som før

"Alle som velger forskerlinja på Fagerlia fra høsten av er sikret studietilbudet i alle tre skoleår, for dette er et treårig løp". Ref. Rektor Yngve Omenås

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Les meir

Forskerlinjen og Musikk, Dans, Drama består

Du som lurer på om forskerlinjen og musikk, dans, drama fortsetter som tilbud ved Fagerlia videregående skole til høsten, kan føle deg helt trygg.

Vi ønsker å presisere at begge disse programområdene er søkbare og vil fortsatt være et tilbud ved skolen fra høsten 2020. 

Velkommen til å søke hos oss.  

Les meir

LilleStortinget 2020

gjennomføres 10. - 12. februar. Fortløpende nyheter kommer på mediaklassen sin blogg: FAGERLIA BUDSTIKKE.

Følg lenken til årets regjering og program - LilleStortinget 2020   

Les meir

Vurderinger

Vurdering på prøver, underveisvurderinger og verbale vurderinger fra lærerne finnes på Hypernet når lærerne har publisert disse. Foresatte for elever under 18 år kan få tilgang til fraværsnotatene, karakterene og de andre vurderingene samme sted.

Halvårsvurdering, standpunkt- , og eksamenskarakterer i SkoleArena finnes ved å logge på SkoleArena «Classic».

Les meir