Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Fråver og aksjonar

Vi er kjent med at elevar planlegg ein demonstrasjon under møtet i utdannings- og kompetanseutvalet 11.11. Eg hadde sjølv møte med ungdomspanelet om kutt-tiltaka i går kveld og det har vært samtaler med fleire rektorar på same tema. Elevorganisasjonen har sendt brev til alle skolar om det same.

Vi minner igjen om at det skal førast fråver for alle elevar i Møre og Romsdal fylkeskommune som ikkje møter til undervisning. Det er positivt at ungdom engasjerer seg, men dette må skje utanfor skoletida. Her forheld vi oss til tolking gitt av Utdanningsdirektoratet og begrunninga om at politisk streik ikkje kan reknast som politisk arbeid (forskrift til Opplæringslova § 3-47 femte ledd, bokstav c). Politisk streik (der elevar streikar) vert altså rekna som fråver.

Det vert heller ikkje gitt fri for lærarar/leiarar til å aksjonere i arbeidstida.

Det kjem opp ei sak i Stortinget om dette neste veke, men så lenge vi ikkje har fått andre signal, forheld vi oss til gjeldande reglar.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1neyzQ/avviser-streikerett-for-elever?utm_source=vgfront&utm_content=row-9

Med hilsen

Erik Brekken

fylkesutdanningssjef

Les meir

Russ 2020

Oversikt over russestyret skoleåret 2019 - 2020. Følg lenken

President Karethe Rye Torben 3ST6 90159916 Karethet@gmail.com
Vise-president Hannah Tornes 3MR1 45048121 Hannah.tornes@outlook.com
Les meir

Karrieredagen 2019

Tusen takk for innsatsen til våre dyktige elever og lærere som deltok under Karrieredagen 2019. Dere er alle flotte representanter for Fagerlia vgs.

Les meir

Verdt å vite om studier i England

VIKTIG MELDING FRA ACROSS THE POND!

Les meir

Skolevalg 2019

I dag har det vært skolevalg ved Fagerlia vgs. Valgdeltagelse: 74%. 

Antall stemmer: 

  • Totalt: 636
  • Blanke stemmer: 28
Les meir

Få svar på spørsmål om studier i utlandet!

Vi i ANSA har vært travle på begynnelsen av skoleåret. Webinar-kalenderen er fylt opp med masse tilbud for elever fra hele Norge.

Webinar (web+seminar) er en online presentasjon hvor deltakerne følger foredrag på sin egen datamaskin hjemmefra. Innloggingsinformasjon blir sendt deltakerne på forhånd. Det er mulig å stille spørsmål på det man lurer på i løpet av webinaret.

Følg lenken for mer informasjon: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Elevtjenester/Elevtjenesten/Raadgivere/Tips-fra-raadgiverne/Faa-svar-paa-spoersmaal-om-studier-i-utlandet!

Les meir

Helsefaglig samarbeid med Fagerlia videregående skole

Institutt for helsevitenskap Ålesund 30.08.2019 Av Mads Solberg

"Institutt for helsevitenskap i Ålesund (NTNU) og Fagerlia videregående skole har det siste året samarbeidet om en rekke undervisningsaktiviteter innen helsefag. Denne uken var det elever fra ambulansefag som deltok i førstehjelpsopplæringen.

Elevene fra ambulansefag har bidratt som instruktører og markører for nye studenter i sykepleie. Lærere fra Fagerlia har også vært involvert. Mandag var det teoriundervisning om førstehjelp der det ble benyttet teambasert læring som pedagogisk metode. Torsdag og fredag sto praktisk trening på programmet. De fem øvingspostene gikk ut på hjerte-lungeredning, bilulykke og forstuing/brudd av fot, samt trening i sideleie og bukstøt.

Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og øvelsene oppleves som nyttig for deltakerne! Vi ser fram til videre samarbeid"

Oppdatert: 10.12 30.08.2019

 

Arnhild Vestnes

Universitetslektor

Institutt for Helsevitenskap

NTNU i Ålesund

Les meir

Ambulanselærlinger

Spennande dag for dei nye ambulanseelevane som i dag fekk besøk av lærlingar i Helseforetaket. Dei fortalde om korleis det er å jobbe som ambulanselærling. "Yrkesorientering av beste kvalitet"

På bilde ser ein:

Hanne Longva, Anna Teigen og Elisabeth Krogsæther

Les meir

Matematikkfordypning (1T) for deg som går på ungdomsskolen

Skoleåret 2019-2020 tilbyr Fagerlia vgs som vanlig matematikkfordypning (1T) for deg som er elev i 10. klasse i Ålesund og omegn.

Velkommen på informasjonsmøte tirsdag 27. august. kl 18:00 i skolens aula på Fagerlia vgs.

Første matematikktime er torsdag 29. august. kl 8:15 på klasserom A527, deretter hver tirsdag ettermiddag og torsdag morgen.

Ta kontakt med Ivar Karsten Lerstad for påmelding og eventuelle spørsmål!

Les meir