Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Holbergprisen i skolen

Onsdag 1. april ble to rapporter fra elever i faget sosiologi og sosialantropologi sendt inn til Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregåendetrinnet innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Hvert år deltar 20 skoler og over rundt 700 elever fra hele landet i konkurransen, og dette er tredje gangen Fagerlia har med elever i denne konkurransen.

Årets deltakere fra Fagerlia er Elisa Myrene Holvik med prosjektet «President Thunberg», og Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland med prosjektet «Trivsel og læringsmiljø i små og store skoleklasser». Rapportene deres kommer til å bli tilgjengelige i Forskerhjørnet på Biblioteklaben for dem som er interessert i å lese. Der finner du også mer informasjon både om denne konkurransen, og generelt om forskning i samfunnsvitenskap og humaniora.

På grunn av koronasituasjonen er selve prisutdelingen avlyst i år, men vinnerne vil bli annonsert når juryen avslutter sitt arbeid i mai.

Vi ønsker deltakerne masse lykke til i konkurransen!

Les meir

Foreldrepålogging i SkoleArena

De foresatte kan følge med på vurderingene for elever som er under 18 år. 

Informasjon om innlogging i SkoleArena for foresatte: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Foresatt

Innlogging: https://www.skolearena.no/startsiden/

Kontaktlæreren kan hjelpe de foresatte med eventuelle brukernavns- eller passordproblemer.

Les meir

Nytt elevrådsstyre

Den 23. mars ble det valgt nytt elevrådsstyre. Det avtroppende styret fungerer sammen med det nye styret i den spesielle skolesituasjonen som vi har våren 2020. 

Her ser dere navnene på de nye medlemmene.

Les meir

Oppfordring fra politiet til foresatte/foreldre

Kjære foresatte og foreldre.

Med bakgrunn i dagens situasjon med strenge tiltak knyttet til smittevern, og hindring av spredning av COVID-19-viruset, ser vi oss nødt til å komme med en innstendig oppfordring til dere. Vi har blitt kontaktet av ansatte i helsevesenet som uttrykker stor bekymring knyttet til at barn og ungdom i lediggang nå samles i grupper, og dermed eksponerer seg for smittefare. Tilbakemeldinger vi har mottatt viser at spesielt kjøpesentre nå er ansamlingssteder der det samles større grupper med barn og ungdom. Moa er trukket frem som et spesielt utfordrende knutepunkt med mange tilstede.  

Dersom tiltakene som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har satt i verk skal fungere, er det kritisk at ALLE innbyggere retter seg etter disse. Skal tiltaket med stengte skoler fungere som tiltenkt MÅ man forholde seg til oppfordringer fra FHI. Situasjonen er nå at ungdommer samles og øker smittefaren for sine omgivelser. Dette kompliserer smittesporing for kommunelegene, slik at i ytterste konsekvens kan smittede personer gå glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noe som kan bidra til ytterligere spredning av viruset.

COVID-19 er definert som en pandemi. Tiltakene for smittevern og hindring av spredning er omfattende. Stater over hele verden innfører strenge restriksjoner for borgerne i den hensikt at en felles innsats skal bidra til å redde menneskeliv. Kommunene har et ansvar for tiltak ovenfor sine innbyggere, og kommunelegene skal kunne foreta smittesporing. Folk er ilagt et ansvar om å holde seg hjemme og unngå folkeansamlinger. Dette er ikke riktig tid for at barn og ungdom samles for å "henge" på kjøpesenteret!

Vi ber dere om å gå foran som gode rollemodeller for barn og ungdom. Snakk sammen om hvorfor det er kritisk med ekstra innsats knyttet til hygiene, og nettopp å unngå større folkeansamlinger, samt å holde en forsvarlig avstand til de man er i nærheten av. Pass godt på hverandre! Smitteverntiltakene påvirker oss alle, og til syvende og sist er dette en felles internasjonal dugnad for å begrense tap av menneskeliv.

Vennlig hilsen fra politiets forebyggere på Nordre Sunnmøre:

Daniel Langøyli Ludviksen, Kristian Carlos Olivares Salen, Bjørn Egil Gamlem, Ingrid Korsnes Hildre og Ole-Andreas Christensen.

Les meir

Alle utenlandsekskursjoner er AVLYST!

Iflg. beskjed fra fylkeskommunedirektøren blir ALLE planlagte utenlandsreiser (elev-/gruppeturer) AVLYST!

Beslutningen gjelder for alle planlagte turer ut skoleåret 2020.

Les meir

Blokkskjema

Oversikt over programfagtilbud skoleåret 2020-21 finner du her: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Fagvalg

Les meir

Nyhetsbrev fra ANSA til Vg3/4-elever som planlegger utenlandsstudium

I dette nyhetsbrevet kan dere lese om studier i Danmark, Frankrike, Medisinstudier i utlandet samt få nyheter om TOEFL.

Les meir

Ungdataundersøkelse

Alle elever ved Fagerlia videregående skole blir invitert til å delta i ungdataundersøkelsen.
Dette er en landsomfattende undersøkelse som gir nyttige data om ungdoms oppvekstsvilkår. Skolen har vært med på undersøkelsen tidligere, og det er ønskelig at alle deltar denne gangen også slik at det er mulig å se endringer over tid. Det blir satt av tid på skolen i uke 10 og 11 til å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen gir full anonymitet, og det er frivillig å delta.

Les meir

Heldagsprøveplan våren 2020

Ved å følge lenken vil du alltid komme frem til siste versjon av heldagsprøveplanen: 

http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Heldagsproeveplan

Les meir

Eigenerklæringsskjema for søkere til toppidrett

Elever skal søker om skoleplass via VIGO.no.

Innen 1. mars skal vedleggsskjema/eigenerklæringsskjema til Vg1 studiepesialisering med toppidrett sendast direkte til den skolen som søkaren har som sitt første skolealternativ.

 

Les meir