Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring

Skolen har fått oppdatert rusplan for videregående opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Rusplanen beskriver hvordan skolene skal drive forebyggende arbeid mot rusbruk, hvordan vi skal sette inn tidlig innsats i samarbeid med foresatte og eksterne aktører, og hvilke rutiner vi skal følge ved konkret bekymring for enkeltelever.

Planen har følgende målsettinger:

  • Forebygging
  • Tidlig innsats
  • Klare rutiner ved bekymring

Klikk på lenken for å lese mer: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Elevtjenester/Rusplan

Les meir

Nybygget ved Fagerlia vgs

Se bilder og les om det flotte nybygget ved Fagerlia vgs i Byggeindustrien.
"Det 3.030 kvadratmeter store tilbygget til Fagerlia videregående skole i Ålesund er bygget etter Breeamstandard for bærekraft. Bygget produserer store deler av energibehovet selv".
http://www.bygg.no/article/1434398

Les meir

Bokinnlevering

Alle elever skal levere inn lærebøker på lesesalen (A-516) før skoleslutt. Innleveringen er lagt til når dere skal være på skolen, og det er derfor viktig at planen for bokinnlevering følges. Til info ligger bøkene deres åpent digitalt (unibok.no, brettboka.no og smartbok.no) slik at dere fremdeles har tilgang til lærestoffet ved behov.

Nytt av i år er at vi må ta forholdsregler iht smittevern ved innlevering. På grunn av dette er det avsatt en spesifikk tid til hver enkelt klasse iht elevantall.

Dersom klassen er større enn 20 elever, skal klassen deles i to grupper og komme gruppevis.

Les meir

Skoleskyss

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. For å ha skyssrett må avstanden vere 6 km mellom skolen og der du bur (bustad eller hybel). Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søkje årleg om skoleskyss.

For mer informasjon skolens hjemmeside under fanen Søk om Skoleskyss

Les meir

Tredjeplass i forskningskonkurranse

Gratulerer til elevene Guro Solli Grønningsæter 3ST1, Sigve Nydal 2ST5 og Stian Sørland 2ST4 som vant tredjeplass i forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen. Elevene deltok i faget sosiologi og sosialantropologi
Her kan dere se utdelingen av Kunnskapsministeren her fra 8. min: https://youtu.be/4ZCi5v_Fs98?t=480

Guro Solli Grønningsæter
Sigve Nydal
Stian Sørland

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever på videregåendetrinnet innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Hvert år deltar 20 skoler og over rundt 700 elever fra hele landet i konkurransen, og dette er tredje gangen Fagerlia har med elever i denne konkurransen.

Sigve Nydal, Guro Solli Grønningsæter og Stian Sørland deltok med prosjektet «Trivsel og læringsmiljø i små og store skoleklasser». Rapporten deres kommer til å bli tilgjengelige i Forskerhjørnet på Biblioteklaben for dem som er interessert i å lese. Der finner du også mer informasjon både om denne konkurransen, og generelt om forskning i samfunnsvitenskap og humaniora.

Les meir

Redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

En meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

Når skolene starter denne uken, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skolebussen og hurtigbåtene, både til og fra skolen.

På grunn av smittevernregler i kollektivtransporten, vil skolebussene og hurtigbåtene bare ha plass til halvparten av passasjerene de har til vanlig. Elevene må sitte med en meters avstand fra hverandre, på oppmerkede sitte- eller ståplasser.

I nasjonal veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole står det at elevene der det er mulig ikke skal bruke offentlig transport, med mindre de ikke har andre alternativ. Det betyr at du ikke skal reise med buss dersom du ikke må - bruk sykkel eller gå om du kan. Å bli kjørt av foreldre er en annen løsning.

Alle elever med rett til skoleskyss må være oppmerksomme på den reduserte kapasiteten, og planlegge for alternativ til ordinær skoleskyss om skolebussen eller hurtigbåten er full. Med de gjeldende smittevernreglene vil elever som ikke får plass kunne benytte det ordinære buss-/hurtigbåttilbudet for å komme seg hjem fra skolen. Vær oppmerksom på at smittevernreglene gjør at det er redusert kapasitet på det ordinære buss-/hurtigbåttilbudet også.

Om du må benytte skoleskyss må du passe på dette:

  • Om du er syk eller kan være smittet skal du ikke møte på skolen.
  • Ved av og påstiging og om bord, bør du holde avstand til andre.
  • Vis hensyn og hold anbefalt avstand på en meter.
  • Bruk kun seter og ståplasser som er ledige for bruk. Dersom ingen av plassene er ledige, må du gå av bussen/hurtigbåten.
  • Vask hender når du kommer på skolen og når du kommer hjem.

Les mer i veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

Les mer på retningslinje for operatørar og skolar i FRAM-området

Les meir

Informasjon til privatister

Planlagte privatisteksamener fra uke 18 går som planlagt.

For mer informasjon om eksamen og smitteverntiltak gå til eksamen - privatist.

Les meir

Elevtjenesten

er tilgjengelig på telefon, epost og itslearning i perioden når skolen er stengt. 

Leder Merete Årvik daglig  
Rådgiverne  daglig 10:00 - 13:00
Psykososial rådgiver  mandag, tirsdag og torsdag 09:00 - 13:00
Dokumentasjon og eksamen daglig  10:00 - 14:00
Hender

Helsesykepleierne ved skolen er fortsatt tilgjengelige selv om skolen er stengt.

Mange av helsesykepleierne bistår nå i det kommunale smittevernsarbeidet ved legevakta, men er tilgjengelige på e-post og mobil for elever, foresatte og ansatte som før.

Det er mulig at de ikke svarer med det sammen, men de tar kontakt så snart det er anledning. 

Noen kan kanskje kjenne på ekstra vanskelige dager denne tiden, her er noen steder en kan henvende seg:

Helsesykepleier Janne Moa Akslen 40805891 janne.moa.akslen.sand@alesund.kommune.no
Helsesykepleier Ellen Åslid Gaustad 40906296 ellen.dagrun.aslid.gaustad@alesund.kommune.no
Helsestasjon for Ungdom 40823517  
Psykiatrisk sykepleier   Kan nåes via helsykepleier
Alarmtelefonen for barn og unge 116 117  
Mental helse 116 123  
Mental helse (spørsmål og chat)   http://www.ung.no
Les meir

Episode #2 i Podcast Kapital er ute

Bærekraftspodcast fra Fagerlia videregående skole. Et samarbeid mellom Fagerlia vgs og FNs smart city lab i Ålesund.

Søk opp podcast Kapital på Spotify eller følg lenken.

Les mer om skolens partnerskap i Smart City prosjektet:

Les meir

Alle eksamener for elever på vgs er avlyst våren 2020

Planlagte privatisteksamener fra uke 18 går som planlagt

Møre og Romsdal fylkeskommune informasjon om privatisteksamen

Andre nyttige lenker:

Elevtjenesten ved skolen vil selvfølgelig være tilgjengelig på telefon for elever og foresatte i den perioden skolen er stengt. Kontaktinformasjon finner dere ved å klikke her.

Ålesund kommune sin informasjonsside om koronaviruset

Folkehelseinstituttet

Utdanningsdirektoratet

husk-handhygiene-klistrelapp
Les meir