Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2019-2020

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Les meir

Velkommen til hospitering

på Fagerlia videregående skole fra mandag 11. november - fredag 15. november. Se vedlagt program.

Skolen tilbyr hospitering på følgende programområder:

 • Helse og oppvekst
 • Kunst, design og arkitektur
 • Musikk, dans, drama
 • Studiespesialisering
 • Studiespesialisering Forsker
 • Studiespesialisering Internasjonal
 • Studiespesialisering Toppidrett
 • STT Tilrettelagt opplæring
 • TIP Teknikk og industriell produksjon

Spesialpedagogisk tilbud ved Fagerlia vgs:

 • Fagerlia videregående skole gir spesialpedagogisk tilbud i mindre grupper. Gruppestørrelsen varierer fra år til år ut fra elevsammensetning og behov.
 • Tilbudet gjelder elever som trenger spesialpedagogisk hjelp utover det som blir gitt i ordinære klasser.
 • Gruppene bemannes ut fra behov med spesialpedagoger/spesiallærere og faglærere, aktivitører, fagarbeidere og assistenter.
 • Innholdet i undervisningen vil variere og tilpasses den enkelte elev.
 • Vi bruker elevbedrift som metode i undervisningen. Se facebooksiden vår: https://www.facebook.com/godtlaget
  • For mer informasjon om STT - ta kontakt med:
  • Avdelingsleder Anne-Marthe Nerland
  • 71 28 15 30 /Mob. 480 79 991
  • Send e-post
Les meir

ANSA Nyhetsbrev for november

I dette brevet kan dere lese om studier i Irlandstipender og søknad til USA og business skoler i Portugal.

http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Elevtjenester/Elevtjenesten/Raadgivere/Tips-fra-raadgiverne/ANSA-Nyhetsbrev-for-november

Les meir

Fråver og aksjonar

Vi er kjent med at elevar planlegg ein demonstrasjon under møtet i utdannings- og kompetanseutvalet 11.11. Eg hadde sjølv møte med ungdomspanelet om kutt-tiltaka i går kveld og det har vært samtaler med fleire rektorar på same tema. Elevorganisasjonen har sendt brev til alle skolar om det same.

Vi minner igjen om at det skal førast fråver for alle elevar i Møre og Romsdal fylkeskommune som ikkje møter til undervisning. Det er positivt at ungdom engasjerer seg, men dette må skje utanfor skoletida. Her forheld vi oss til tolking gitt av Utdanningsdirektoratet og begrunninga om at politisk streik ikkje kan reknast som politisk arbeid (forskrift til Opplæringslova § 3-47 femte ledd, bokstav c). Politisk streik (der elevar streikar) vert altså rekna som fråver.

Det vert heller ikkje gitt fri for lærarar/leiarar til å aksjonere i arbeidstida.

Det kjem opp ei sak i Stortinget om dette neste veke, men så lenge vi ikkje har fått andre signal, forheld vi oss til gjeldande reglar.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1neyzQ/avviser-streikerett-for-elever?utm_source=vgfront&utm_content=row-9

Med hilsen

Erik Brekken

fylkesutdanningssjef

Les meir

Invitasjon til foresatte - møte med kontaktlærer Vg2 - 19. november

kl. 17:00 - 21:00. 

Møtet med kontaktlærer er primært for å kunne gi foresatte/foreldre en undervegsorientering om elevens daglige arbeid og kompetanse i fagene, samt oppfølging av eventuelt fravær. 

Kontaktlærer vil bli å treffe på eget klasserom.

Invitasjon blir sendt ut i uke 45.

Les meir

Informasjon til elevene om Elevundersøkelsen H2019

Nå er det tid for å gjennomføre Elevundersøkelsen. En lenke med innlogging til elevundersøkelsen blir sendt på e-post til alle elever med post@conexus.no som avsender mandag 4. november.

Undersøkelsen skal gjennomføres innen fredag 15. november.

Har du ikke fått e-posten fra Conexus?

Dersom du mener at du ikke har mottatt e-post, sjekk om e-posten kan ha blitt stoppet av spam-filter eller blitt lagt i mottaksboksen for søppelpost. Sjekk dette grundig først og hør deretter med kontaktlærer om den adressen du står oppført med i SkoleArena er den adressen du virkelig bruker. Dersom denne ikke er riktig, må kontaktlærer få beskjed om dette slik at adressen kan rettes opp. 

Lærer eller elever tar kontakt med Ingrid Fiskerstrand for å rette opp adressen. Du vil da få tilsendt en ny invitasjon til korrekt e-postadresse, eller få tildelt en påloggingskode.

 • Elevundersøkelsen er obligatorisk for alle elever på vg1, vg2 og vg3 i Møre og Romsdal. Dette er politisk bestemt av Utdanningsutvalget i fylket. 
Les meir

Elevskjema 2019 - 2020

Jeg ber om at alle elever i Vg1 og Vg2 registerer elevskjema. Skjemaet gjelder også for ungdomsskoleelever som tar matte 1T.

Fagerlia vgs følger Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer for personvern ved publisering av bilder og film til skolens hjemmeside og sosiale medier. Dersom noen har spørsmål rundt dette, eller grunner for å bli holdt unna fotografering ber vi dere melde fra til skolen.

Les meir

Russ 2020

Oversikt over russestyret skoleåret 2019 - 2020. Følg lenken

President Karethe Rye Torben 3ST6 90159916 Karethet@gmail.com
Vise-president Hannah Tornes 3MR1 45048121 Hannah.tornes@outlook.com
Les meir

Skolebevis på telefonen - PocketID

Bilder fra skolefotograferingen er nå lastet opp i PocketID!

Gå til App Store og last ned PocketID sin mobilapplikasjon.

Dersom du mangler bilde kan du legge inn en selfie, eller laste opp et bilde fra mobilen:

 • Ta et selvportrett, eller last opp et bilde fra mobilen
 • Tilpass bildet i rammen
 • Kun du skal synes på bildet

Ta kontakt om du har spørsmål!

Les meir

Karrieredagen 2019

Tusen takk for innsatsen til våre dyktige elever og lærere som deltok under Karrieredagen 2019. Dere er alle flotte representanter for Fagerlia vgs.

Les meir