Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Prosjekter > Nyheter

Elevundersøkelsen 2020. Frist: 18. desember

Formålet med Elevundersøkelsen er å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

En lenke med innlogging til elevundersøkelsen blir sendt på e-post til alle elever tirsdag 1. desember med post@conexus.no som avsender. Elevene kan også svare på undersøkelsen hjemmefra 

Dersom du ikke mottar epost kan det være at du er registrert med feil epostadresse. Ingrid Fiskerstrand A407 (ved resepsjonen) kan sjekke dette for deg. 

Se vedlagt dokumenter:

 • Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen
 • Elevundersøkelsen - Les dette før du svarer!
 • Spørrebatteri til Elevundersøkelsen

-------------------------------------------------

Les meir

Undervisningsevalueringen 2020-21

Ny frist: mandag 30. november. Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket. Resultatene vil brukes i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringen.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å svare, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Besvarelsene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere besvarelser.

Gjennomføringsperiode: 4. november - 30. november.

Se vedlagt informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen.

Les meir

Covid 19. Oppdatert informasjon

SØNDAG 22.11.20 KL. 19:30. 

Skolen fikk informasjon søndag kveld om at en elev til har fått påvist Covid 19. Eleven går i samme klasse som de to som fikk påvist smitte torsdag. Skolen har god kontroll på situasjonen, og ingen nye lærere eller elevgrupper blir satt i karantene.

Studierektor ST

Kathrine Walderhaug Sæther

Les meir

Kjære Fagerlia-elev!

Vi ønsker å forsikre dere alle om at vi har god kontroll og oppfølging over smittesituasjonen ved skolen.

Covid 19-timeplanen gir oss både oversikt og forutsigbarhet og forenkler både sporing og definering av hvem som er nærkontakter når smitte oppstår. Så langt har ingen elever eller ansatte blitt smittet på skolen.  Siden elevene har maks to fag per dag og dermed også bytter klasserom og lærer stort sett bare en gang per dag, så møtes elevene minimalt på tvers av klassene.  Videre har vi gjennom definerte luftesoner og faste tidspunkt for handling i kantinen, også redusert smitterisikoen.  Dette er tiltak som er iverksatt for at dere skal kjenne dere trygge på skolen og klare å ha fokus på læring og  læringssituasjonen når dere er her.

Ettersom vi nå har to nye elever som har fått påvist smitte, vil vi likevel minne dere om tiltakene som vi har hatt hele skoleåret og som det er viktig at alle elever og tilsatte overholder.

Dette er:

 • Du vasker og spriter hendene ofte
 • Du er sammen med din klasse, og går ikke på besøk til andre klasser
 • Du oppholder deg på det bygget du har undervisning og går ikke unødig mellom bygga
 • Du bruker luftesonene slik du er blitt forklart
 • Du handler i kantinen på tidspunktet som er oppgitt for din klasse
 • Vi respekterer og holder nødvendig avstand i fellesarealer

På Fagerlia tar vi vare på hverandre og viser ekte omsorg. FagerLOVE!

Les meir

Smittevern ved Fagerlia vgs

 • Hold deg hjemme hvis du har symptomer på covid-19 eller er i karantene.
 • Følg myndighetenes råd om hygiene. Bruk håndsprit som står ved inngangene til Fagerlia vgs sine bygg. 
 • Hold én meters avstand til folk rundt deg. I skolens lokaler kan det være fjernet stoler eller markert seter som ikke skal brukes. Det er viktig at du ikke bruker plasser som er sperret eller setter stoler tettere enn slik de er plassert
 • Ikke del ting med andre – for eksempel blyanter, penner, nettbrett, pc-er og lignende. Utstyr som deles må rengjøres etter bruk. Du kan bruke vanlige rengjøringsmidler til dette.
 • Mobiltelefonen din er en kilde til smitte. Rengjør den ofte.
 • Unngå å ta på de mest brukte berøringspunktene.
 • Bruk albuen til å åpne dører.
 • Bruk tørkepapir eller jakkeermet når du tar på dørhåndtak.
 • Steng vannkranen med papir eller albuen etter håndvask.
 • Bruk kollektivtrafikk så lite som mulig. Gå eller sykle når du kan. Følg anbefalingene hvis du må reise kollektivt.
Les meir

Russevaksinering utsatt inntil videre

Kommunelegen har anbefalt at det på grunn av smittesituasjonen, ikke gjennomføres vaksinasjon av russen i uke 47.  Vaksinering som var satt opp på Fagerlia vgs mandag 16.november utsettes derfor inntil videre.  

----------------------------------------

GÅR UT!

Helsesykepleier har gitt tilbud til skolens russ om vaksinering mot meningokokksjukdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Alle som skal vaksineres er påmeldt og vaksineringen skal skje mandag 16.11.2020 fra kl. 08:45 

Pris: kr 350,- Betaling med VIPPS når vaksinen skal settes.

Helsesykepleier kan ikke ta imot drop-in-vaksinering.

(Klikk på bildet for stor størrelse)

Vaksinasjon av russen november 2020
Les meir

Kantine, bibliotek og luftesoner

På bakgrunn av ny vurdering av smittesituasjonen samt nye nasjonale retningslinjer, trekker skolen umiddelbart tilbake gjenåpningen av kantinen, bibliotek og gjeninnfører luftesoner og handletider pr. klassetrinn slik de har fungert siden skolestart.
Det vil bli tatt en ny vurdering av tiltakene i slutten av uke 45.

Les meir

Risikovurdering Fagerlia vgs pr. medio oktober 2020

Fra 1. august 2020 var skolen definert innen gul sone av myndighetene. Pr. dato er dette en uendret status. Se vedlagt risikorapport fra rektor Yngve Omenås.

Les meir

Foreldrepålogging i SkoleArena

De foresatte kan følge med på vurderingene for elever som er under 18 år. 

Informasjon om innlogging i SkoleArena for foresatte: http://www.fagerlia.vgs.no/Fagerlia-VGS/Informasjon/Foresatt

Innlogging: https://www.skolearena.no/startsiden/

Kontaktlæreren kan hjelpe de foresatte med eventuelle brukernavns- eller passordproblemer.

Les meir