Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ny elev

Velkommen til nytt skoleår!

Oppstarttider første skoledag mandag 19. august 2019.

  • Kl. 08:30: Vg3, Vg4 og påbygging
  • Kl. 10:00: Vg2
  • kl. 12:00: Vg1 og STT (studiespesialisering tilrettelagt)
Elever

Velkommen til deg som elev ved Fagerlia videregående skole

Du skal nå begynne som elev ved Fagerlia videregående skole. Vår visjon er kunnskap, mangfold, trivsel. I dette ligger at skolen vektlegger formidling av solid og framtidsretta kunnskap i et bredt fagmiljø. Likeverd, toleranse og respekt overfor hver elev og de tilsatte tillegges stor vekt.

Vårt viktigste mål er at din skolegang ved Fagerlia videregående skole skal bli meningsfylt slik at både dine og dine foresattes forventninger blir oppfylt. Det er derfor viktig at du allerede fra første dag opplever å føle deg velkommen blant oss, være en av oss i et felles og trygt miljø og at du vil trives.

Av den grunn har vi laget en «spesiell» timeplan for den første skoleuken. Av innholdet kan nevnes det å bli kjent med din kontaktlærer og medelevene i klassen, informasjon om en del praktiske ting, utdeling av lærebøker, litt sosialt samvær og omvisning på skolen.

I vår visjon er ordet kunnskap sentralt. Vi vet at gode fagresultat er en av de viktigste forutsetningene for å kunne lykkes med det som du ønsker å fortsette med etter videregående skole. Men skolegangen skal også legge til rette for at du får utviklet en positiv sosial og medmenneskelig holdning i så vel nærmiljøet som ut over landegrensene. Vi ønsker også at du blir stimulert til personlig vekst og utvikling av selvstendighet og kritisk tenkning.

Kontaktlæreren er en viktig person når der er ting du lurer på også utenom faget. Er det spørsmål som kontaktlæreren ikke kan svare på, har vi rådgivere, helsesøster og psykososial rådgiver som også står parat til å hjelpe deg. Nøl ikke med å ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Vår skole har et mangfold av elever og forskjellige utdanninger, og vi ønsker at alle skal få en meningsfylt skolegang. Trivsel er viktig i den sammenheng. Hver enkelt av oss har derfor et ansvar for å være med på å ta vare på fellesarealer, klasserom og skolens eiendom. Det betyr at skolebygningen og uteområdene skal være ryddige og rene og at vi omgås hverandre på en høflig måte. At vi er positive og hjelpsomme og viser omsorg for dem som trenger det.

Lykke til med lærerike år ved Fagerlia videregående skole.

Yngve Omenås

Yngve Omenås
rektor

Les meir

Kontaktpersonar

Merete  Årvik Merete Årvik
Fagleder
71 28 15 08 /
Mob. +4790194340
Send e-post

Dokument

2. Elevskjema
PDF-dokument - 411,75 kB
3. Elevrådet og OD
PDF-dokument - 574,78 kB
4. Egenmelding om fravær elever
PDF-dokument - 606,52 kB
4b. Fraværsreglement
PDF-dokument - 506,00 kB
5. Bokskap H 2019
PDF-dokument - 451,17 kB
6. Timeplan på mobiltelefonen
PDF-dokument - 492,26 kB
8. Infoskriv elever Biblioteket
PDF-dokument - 196,96 kB
12. Elevsamtale 1. halvår 19-20
PDF-dokument - 380,12 kB