Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Forsiden > Skolens legat

Skolens legat

Aarsæther, Doksæther og Slinnings samlede utdanningslegat for Fagerlia videregående skole

Søknadsfrist: 15. september for påfølgende opplæringsår.

Merk! Legatet støtter i utgangspunktet ikke ordinære utdanningsløp, men konkrete vurderinger vil bli foretatt ved hver enkelt søknad.

 

1. Formål

1.1. Stiftelsen har til formål å yte støtte til utdanning, videreutdanning og studiereiser for skolens nåværende og tidligere elever, samt til reiser i forbindelse med skoleidrettsarrangement for nåværende elever ved skolen. Alle fagområder innen skolens virke skal kunne komme i betraktning.

1.2. Skolens faglige ansatte kan i særlige tilfeller motta støtte fra stiftelsen. Om skolens faglige ansatte blir tilgodesett må hun eller han forplikte seg til å virke ved Fagerlia videregående skole i minst to år etter tildeling. Det skal i utgangspunktet ikke gis tildelinger som helt eller delvis kan dekkes av offentlige støtteordninger.

1.3. Er styret i tvil om en tildeling kan gjøres i henhold til stiftelsens formål skal vedtektene fra de omdannede stiftelsene konfereres.

2. Stiftere

2.1. Stiftelsen "Aarsæther, Doksæther og Slinnings samlede utdanningslegat for Fagerlia videregående skole" er en stiftelse opprettet ved omdanningen av stiftelsene:

  • "Aalesund Off. Høiere Almenskoles 50 års Jubileumsfond"
  • "Disponent Arthur Doksæthers legat for kunst og kultur til fremme av journalistikk, malerkunst, sang og musikklivet i Ålesund"
  • "Anders N. Aarsæther og hustru Gunvor Berli Aarsæthers legat"
  • "Stipendiefond for lærere ved Ålesund offentlige høgre almeneskole"
  • "Karl Slinnings idrettsfond"

Søknad sendes:

Fagerlia videregående skole, v/rektor Yngve Omenås, Gangstøvikvegen 27, 6009 Ålesund

Epost: ingrid.fiskerstrand@mrfylke.no

Merkes: Legatsøknad

Kontaktpersonar

Yngve Omenås Yngve Omenås
Rektor
71 28 15 02 /
Mob. 905 56 604
Send e-post
Ingrid Fiskerstrand Ingrid Fiskerstrand
Arbeidsleiar
71 28 15 09 /
Mob. 920 99 625
Send e-post