Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Elevtjenester > Søk om skoleskyss

Søk om skoleskyss

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og frå skolen. For å ha skyssrett må avstanden vere 6 km mellom skolen og der du bur (bustad eller hybel). Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss når du takkar ja til skoleplass. Du må søkje årleg om skoleskyss.

Skoleskysskortet

Elever som er innvilga skoleskyss for første gang, vil få utlevert skoleskysskortet på skolen. Du må ta godt vare på skoleskysskortet, dette skal brukast alle åra du har rett til fri skoleskyss, både i grunnskole og i vidaregåande skole. Kontakt skolen om du mister kortet.

Fylkeskommunen sin nettside med meir informasjon om skoleskyss 

Buss

Kontaktpersonar

Merete Årvik Merete Årvik
Fagleder
71 28 15 08 /
Mob. +4790194340
Send e-post
Norunn Aarskog
Konsulent
71 28 15 07
Send e-post
Silje Strøm Silje Strøm
Konsulent
71 28 15 01
Send e-post

Dokument

Erklæring for lege eller sakkunnig
PDF-dokument - 115,85 kB
Stadfesting om delt bustad
PDF-dokument - 181,59 kB
Tap av skysskort - rekning
PDF-dokument - 73,66 kB