Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skyss

Skyss

Søk om skoleskyss for skoleåret 2018/2019 her: 

For mer informasjon:

Frå skoleåret 2018/2019 vil fylkeskommunen gå over til eit nytt system for registrering av skoleskysselevar i Møre og Romsdal. Elevar på vidaregåande må søke om skyss sjølv gjennom skoleskyssportalen elektronisk.

Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole.
  • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
  • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.

Elevar som har rett på skoleskyss, får eit eige skysskort.

  • Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
  • Skysskortet gir rett til skyss til og frå skolen ved skolen si ordinære start- og sluttid.

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

  • Reiser etter SFO og leksehjelp
  • Transport i samband med ekskursjonar og andre aktivitetar i skoletida, samt utplassering i ungdomsskole.
  • Reiser på ferie- og fridagar.

Delt bustad:

Elevar som bur i delt bustad kan ha rett på skyss til to adresser.  Det er ikkje krav om absolutt 50/50 omsorgsdeling, men delt bustad skal vere reell og dokumentert. Samværsordning gir ikkje skyssrett. Du må levere skjemaet for Stadfesting av delt bustad.

 

For deg som bor i Ålesund går grensene for rett til fri skyss vestover ved Steinvågbroa, dvs du må bo på Hessa. Østover går grensen ca ved sjukehuset på Åse/evt." broa i Breivika". Avstanden skal måles fra dør til dør.

Går du inn på GISlink kan du finne avstanden mellom skolen og hjemmeadressa di. Veien skal være "farbar", dvs at også gangvei kan være aktuell vei.

Kontaktpersonar

Merete  Årvik Merete Årvik
Leder elevtjenesten
71 28 15 08 /
Mob. +4790194340
Send e-post
Norunn Aarskog Norunn Aarskog
Konsulent
71 28 15 07
Send e-post
Silje Strøm
Konsulent
71 28 15 01
Send e-post