Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rusplan

Vi har fått oppdatert rusplan for videregående opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Rusplanen beskriver hvordan skolene skal drive forebyggende arbeid mot rusbruk, hvordan vi skal sette inn tidlig innsats i samarbeid med foresatte og eksterne aktører, og hvilke rutiner vi skal følge ved konkret bekymring for enkeltelever.

Se hele planen i lenke i margen. 

Hovedmål:

Skape eit godt, trygt og inkluderande miljø der alle elevane blir sett og tekne vare på

  • Vi bryr oss om kvarandre
  • Vi snakkar med kvarandre
  • Ingen skal gå aleine med bekymringane sine

Rusmiddel er:

  • Alkohol
  • Illegale rusmiddel
  • Medikament
  • Dopingmiddel
Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring

Kontaktpersonar

Merete Årvik Merete Årvik
Fagleder
71 28 15 08 /
Mob. +4790194340
Send e-post

Dokument

Tobakksfri skoletid
PDF-dokument - 284,90 kB