Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Eksamen > Privatist

Privatist

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK FOR PRIVATISTER

Det er laget en sentral smittevernsveileder for gjennomføring av privatisteksamen. Denne finner du her: 

Veileder om smittevern for privatisteksamen

Udir-logo

 

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner og andre skoleeiere som skal gjennomføre eksamen for privatister.

Det er viktig at du som skal ta eksamen følger de vanlige smittevernreglene. I tillegg må du følge retningslinjene som gjelder smittevernsveilederen for privatisteksamen. Her er noen av de viktigste punktene. 

SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK

Her beskriver vi tiltak for å begrense smittespredning under gjennomføring av privatisteksamen.

Formålet med rådene er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal ikke møte på eksamen.
  2. God hygiene.
  3. Redusert kontakt mellom personer.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand til andre er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte også før symptomer på sykdom oppstår.

Til tross for godt gjennomførte tiltak, kan tilfeller av covid-19 og andre infeksjoner oppstå. Dersom smitteverntiltak som foreslått her er gjennomført, vil smittespredningen likevel bli begrenset. Tiltakene i teksten nedenfor er en beskrivelse av hvilke smitteverntiltak som må være på plass for å lykkes med å redusere smitterisiko til et minimum.

Ta kontakt med skolen dersom det er noe du lurer på.  

Lykke til!

*********************************************************************

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet.

Som privatist får man ikke standpunktkarakter i faget.

Portalen Privatistweb.no er åpen for oppmelding i disse to periodene:

Til våreksamen: 1. januar - 1. februar

Til høsteksamen: 15. august - 15. september

Kontaktpersonar

Trude Eiksund Trude Eiksund
Spesialkonsulent
71 28 15 10
Send e-post
Monica Wiik Monica Wiik
Konsulent
71 28 16 66
Send e-post

Dokument