Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagerlia VGS > Aktuelt

Aktuelt

Ren skole

 

Rusarbeid

            PLAN FOR RUSARBEID I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

Fagerlia videregående skole har gjennom en prosess med samarbeid mellom elevråd og nedsatt arbeidsgruppe, innarbeidet Møre og Romsdal sin felles plan for rusarbeid i videregående opplæring i en plan for egen skole.

Planen har følgende målsettinger:

- Forebygging

- Tidlig innsats

- Klare rutiner ved bekymring

Følgende dokument foreligger:

- Prosedyrer for rusarbeid ved Fagerlia videregående skole

Rusplan for Møre og Romsdal fylkeskommune blir oppdatert ca. 2 gonger i året. Klikk på lenken for siste versjon: http://mrfylke.no/content/download/244448/1940345/version/2/file/Rusplan+interaktiv+revid+2015.pdf

Selvhjelpsforum: www.morild.org. 

Morild

                                                         

                                                                

Tobakksfri skole

 

Skolen og skoletiden ble fra 1. juli i år lovbestemt tobakksfri. Det betyr at elever ikke kan bruke snus og røyk i skoletiden, heller ikke utenfor skolens område.

Dokument